Astmatické symptomy přetrvávají i v průběhu dospívání

Článek v červencovém American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine popírá obecně přijímaný názor, že ve většině případů dětské astma ustupuje během dospívání. Autor článku píše: „Kompletní remise astmatu během dospívání a v dospělosti je méně častá než se původně mělo za to…“

Článek v červencovém American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine popírá obecně přijímaný názor, že ve většině případů dětské astma ustupuje během dospívání.

„ Kompletní remise astmatu během dospívání a v dospělosti je méně častá než se původně věřilo,“ píše autor dr. Stefano Guerra z University of Arizona College of Medicine. „Naše zkušenosti získané dlouhodobým pozorováním a vyhodnocováním ukazují, že remise těžkého astmatu v dospělosti je jen málo pravděpodobná.“

Guerra spolu se svými kolegy studoval faktory, které ovlivňují perzistenci či remisi dětského astmatu po začátku puberty.

Většina dětí s astmatem v prepubertálním období (58%) má epizody dušnosti s pískoty i při hodnocení po 4,2 letech od začátku puberty. Časný začátek puberty je spojený s perzistující astmatickou symptomatologií během dospívání. Dalším poznatkem je, že děti ze skupiny bez remise mají signifikantně vyšší body mass index (BMI) než ostatní děti.

Rovněž velký počet epizod dušnosti s pískoty v prepubertálním období, rekurentní kašel, rýmy a sinusitidy jsou spojeny s perzistujícím astmatem po pubertě.

„Narušení dobrých stravovacích návyků, snížení fyzické aktivity a obezita v dětství může narušit nejen plicní funkce, ale zvyšuje riziko vzniku chronického respiračního onemocnění, “ píše Guerra v článku.

Zdroj: Am J Respir Crit Care Med 2004,170:78-85,8-9

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz, 9.8.2004

Autorka je externí spolupracovnicí redakceZdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!