Auditním dotazníkem vstoupil do referenčních nemocnic projekt DRG

interní oddlěení Slezské nemocnice v Opavě

Tým projektu DRG restart od konce června analyzuje jak je 40 zdravotnických zařízení, která poskytnou svá data pro kultivaci systému úhrad lůžkové péče v ČR, na svou roli připraveno. Prostřednictvím dotazníku tak projekt DRG restart fakticky vstupuje do nemocnic.

Dne 23. 6. 2015 byl všem referenčním nemocnicím projektu DRG Restart rozeslán auditní dotazník „Analýza připravenosti referenčních nemocnic“. Vedle základních otázek, v nichž nemocnice definují počet klinik, ambulancí, typů lůžek či typů poskytované péče, je zde také sdělován výčet externích služeb, popsány procesy účtování nákladů a výnosů, popis pacientovy dokumentace, operačních protokolů, vykazování zdravotní péče, statistika agregovaných výkonů či statistika ZUP (zvlášť účtovaných položek).

Patron pro osobní kontakt

„Projekt DRG Restart od této chvíle tedy vstoupil do referenčních nemocnic a jejich zaměstnanci se s ním budou postupně stále více potkávat. Pokládáme za velmi důležité, aby co nejvíce lidí znalo smysl, cíl a časování projektu,“ uvedli zástupci projektu DRG na svých internetových stránkách.

Jak projekt DRG restart dále informoval, v zájmu co nejlepšího a nejpřesnějšího výsledku si členové ekonomického týmu projektu DRG restart pod vedením Ing. Markéty Bartůňkové odborně rozdělili jednotlivé referenční nemocnice mezi sebou. Každá nemocnice tak má svého „patrona“, který jí nabídne individuální pomoc při vyplňování dotazníku, osobně nemocnici v případě potřeby navštíví a poradí s konkrétními problémy či specifiky nebo poskytne telefonické konzultace. Od osobního vztahu si tým DRG restart slibuje vyšší aktivitu a efektivitu při řešení projektu.

Zástupci projektu DRG restart proto nabízejí osobní setkání, kde chtějí styčným osobám v nemocnicích přijet více vysvětlit a zkusit zodpovědět všechny otázky, které vyvstanou. Pro tyto interakce mohou nemocnice kontaktovat MUDr. Pavla Vepřeka, který je vedoucím týmu odpovědným za praktickou implementaci výstupů projektu (pavel.veprek@uzis.cz, 602 381 840, nebo katerina.spudilova@uzis.cz, 774 528 222).

Ohodnoťte tento článek!