Autismus podle britských vědců souvisí s mužskými hormony

Porucha sociálního chování autismus může souviset s hladinou hormonů ve vyvíjejícím se plodu. K tomuto závěru dospěli britští vědci z Cambridgeské univerzity. Podle nich je větší pravděpodobnost výskytu této poruchy u dětí, které si ještě v matčině těle vytvářely vyšší hladinu mužského hormonu testosteronu…

LONDÝN –

Z nové teorie plyne, že autismus je nejspíš podmíněn geneticky a že by mohl být vyvinut test, kterým by se dal zjistit již u plodu. Výzkumníci kromě toho přinesli další argument pro tvrzení, že tato porucha je v zásadě krajní formou mužského myšlení a chování.

Tým, který vedl psycholog Simon Baron-Cohen, sledoval 70 dětí, jejichž matky si v době těhotenství daly napíchnout plodovou vodu. V odebraných vzorcích vědci určovali hladinu fetálního testosteronu.

V době, kdy dětem byly čtyři roky, rodiče vyplňovaly dotazník, který se týkal možných projevů obtíží v chování a společenských interakcích jejich potomků.

„Ty (děti), které měly vysokou hladinu testosteronu, se mnohem obtížněji začleňovaly do nových sociálních skupin,“ řekl Baron-Cohen.

Autismus se projevuje především neschopností navázat sociální vztahy a komunikovat s okolím, nedostatkem emocí, často stereotypním chováním, samotářstvím a v 80 procentech případů mentální retardací. V České republice touto poruchou trpí okolo 20 tisíc lidí.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!