Bambusuril, unikátní objev českých vědců

věda, výzkum, mikroskop, laboratoř

Vědci z brněnské Masarykovy univerzity objevili zcela novou sloučeninu, která může najít široké uplatnění ve zdravotnictví, farmaceutickém i v potravinářském průmyslu.

Sloučeninu, která v přírodě dosud neexistovala, umějí vědci připravit i ve větším množství. Masarykova univerzita podala žádost o její patentovou ochranu.

Nová sloučenina má tvar krátké trubičky a podobá se tak jednomu článku kmenu bambusu. Podle toho ji také vědci pojmenovali bambusuril. Informace o novém objevu zveřejnil prestižní vědecký časopis Angewandte Chemie.

Pomůže léčit i čistit odpadní vody

„Bambusuril je schopen vychytávat některé látky z roztoku tak, že je uschovává ve své schránce. Látka uschovaná v dutině bambusurilu může být pak dopravena na jiné místo, kde je z dutiny uvolněna. Bambusuril tedy působí jako dopravník, který látku naloží a dopraví ji z jednoho místa na místo druhé,“ řekl vedoucí výzkumného týmu Vladimír Šindelář z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Pro zmíněné vlastnosti může být bambusuril v budoucnu využíván v mnoha oblastech, například ve zdravotnictví pro diagnózu některých druhů onemocnění.

Dalším z možných využití je čištění odpadních vod nebo řízená doprava léčiv do místa působení. Příprava základního bambusurilu je jednoduchá. Výchozí sloučeniny i použitá rozpouštědla jsou navíc levná a dobře dostupná.

Potenciální aplikace bambusurilu jsou zkoumány. Sloučenina je výsledkem pětiletého výzkumu realizovaného v Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU), který byl financován z prostředků Grantové agentury ČR a MU.

Za uplynulých dvacet let bylo pod hlavičkou MU podáno 28 patentových přihlášek, z tohoto 11 v posledních pěti letech, a uděleno 13 patentů, nejčastěji v oborech chemie, biologie a fyzika. Loni získali vědci z MU patent na nový způsob regulace tvorby biomasy v rostlinách.

Ohodnoťte tento článek!