Benešovská nemocnice dostala akreditaci od ministerstva

Titulní obrázek

Akreditaci na specializační vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe získala od Ministerstva zdravotnictví ČR Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. Akreditaci při tom získala pro Oddělení diabetologie. Tato akreditace podmiňuje a zaručuje vysokou kvalitu odborné péče v oblasti diabetologie v benešovské nemocnici. V současné době jí totiž má jen čtrnáct pracovišť v celé České republice…

Diabetes mellitus, „cukrovka“, je celoživotní onemocnění, které se objevuje již u malých dětí a mladých lidí. Bohužel, často vede k vysoké invaliditě a úmrtnosti ve všech zemích světa. Diabetes můžeme rozdělit na akutní komplikace různých typů počátečních metabolických rozvratů i kómat a také pozdní komplikace této nemoci, které ovlivňují život pacienta především zhoršením zraku až slepoty, ledvinným selháním s nutností dialýzy či transplantací s amputací končetin a rizika onemocnění srdce. „Jen správně poučený – edukovaný pacient rozumí své nemoci a aktivně spolupracuje se zdravotním týmem. Proto je důležitá v životě pacienta spolupráce s diabetickou poradnou. Předpokladem efektivní léčby je monitorování glykémií, hmotnosti, krevních tuků, krevního tlaku a funkce ledvin,“ připomněl Petr Ballek, mluvčí nemocnice. To vše je základem péče o diabetika v Benešově. Z těchto důvodů nemocnice navázala spolupráci se specializovaným pracovištěm – III. interní klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která je garancí kvality. Současný ambulantní tým benešovské nemocnice také absolvoval odbornou stáž na Klinice diabetologie IKEM a může proto zajistit také přímou návštěvu edukační sestry IKEMu v benešovské nemocniční ambulanci.

Regionální deník

Ohodnoťte tento článek!