Bez dvoustupňového vyšetření se diagnostika celiakie neobejde

Ilustrační foto; výzkum, laboratoř, mikroskop

V České republice se stále zvyšuje počet osob s diagnózou celiakie. Odborníci však odhadují, že až u 60 % pacientů není tato intolerance doposud odhalena. Přitom jedině včasná diagnostika může pacientovi pomoci.

Prvním krokem je vyšetření krve na specifické protilátky. Bez druhého kroku, odběru vzorku sliznice tenkého střeva, nelze diagnózu celiakie bezpečně potvrdit. Na tuto skutečnost upozorňuje osvětový projekt „Bezlepkoví“.

Celiakie se může v dětství projevovat typickými průjmy, nafouknutým břichem, ale také problémy s růstem či přibýváním na váze. U dospělých se častěji objevují netypické příznaky jako je například zácpa, osteoporóza, únavový syndrom, neplodnost, epilepsie, deprese a další. „Odhalit celiakii je vzhledem k mnoha různým (často netypickým) příznakům značně obtížné. Pouze včasná diagnostika může pacientovi pomoci,“ říká ředitelka laboratoří BIOLAB Praha Markéta Trnková.

Vyšetření celiakie probíhá ve dvou krocích:

1. Prvním krokem je vyšetření krve na specifické autoprotilátky.
2. Druhým krokem je histopatologické vyšetření biopsie sliznice tenkého střeva. Vzorek sliznice velikosti přibližně 2 mm odebírá gastroenterolog při endoskopickém vyšetření.

Bez výsledku biopsie nelze diagnózu celiakie s jistotou potvrdit. Dvoustupňové vyšetření je třeba provést ještě v době, kdy pacient konzumuje lepek, tedy ještě před nasazením bezlepkové diety. V opačném případě mohou být výsledky zkresleny.

U dětí probíhá vyšetření celiakie obdobně jako u dospělých. „Podle současných doporučení Evropské společnosti pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu se u malých dětí může upustit od biopsie sliznice. Pokud jsou protilátky zjištěné z krve výrazně zvýšené, sliznice je poškozená vždy. O konkrétním postupu ale musí vždy rozhodnout pediatr a dětský gastroenterolog,“ doplňuje ředitelka Trnková.

Projekt „BEZLEPKOVÍ“ společnosti AeskuLab vznikl v roce 2013. Jeho cílem je seznámit širokou veřejnost s problematikou lepkové intolerance a upozornit na stále stoupající počet diagnóz celiakie.

Ohodnoťte tento článek!