Body Mass Index je u některých etnických skupin nadhodnocen

Doporučená horní hodnota Body Mass Indexu (BMI) je možná nastavena příliš vysoko na to, aby účinně ochránila všechny pacienty před počínající glukózovou intolerancí nebo rozvojem diabetu typu 2. Nasvědčují tomu výsledky studie…

provedené na University of North Carolina v Chapel Hill (USA), které byly v půli června uveřejněny v Diabetes Research and Clinical Practice.

BMI se vypočítá z váhy člověka dělené druhou mocninou jeho výšky v metrech. Hodnota slouží k odhadu, zda někdo vzhledem ke své výšce neváží příliš mnoho. Hodnota BMI 25 až 30 svědčí pro nadváhu. Překračuje-li index hodnotu 30, je příslušná osoba označena za obézní.

Vědci pod vedením Dr. Marka Daniela ze severokarolínské univerzity zjišťovali u 2626 australských domorodců z 15 regionů země, jak u nich probíhá metabolismus glukózy. Probandi byli s přihlédnutím na jejich BMI rozděleni do pěti skupin a tří věkových tříd.

Narušený metabolismus cukru se objevoval tím častěji, čím vyšší byl BMI. Výsledky však ukázaly, že některé osoby s BMI 22 až 25 jsou vystaveny přibližně trojnásobnému riziku diabetu, než probandi s BMI pod 22. Přitom BMI mezi 22 a 25 dosud platí jako bezpečný interval, uvádí Daniel.

„Dosavadní výsledky vyšetření se vztahují na bělochy. Naše studie ukazuje, že doporučené horní hranice BMI musí být u některých etnických skupin korigovány směrem dolů“, vysvětluje.

Související článek:

Sdělení University of North Carolina at Chapel Hill

MUDr. Miloš Němec, (mka), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!