Bolest v krku při mononukleóze – dexametazon pomůže jen krátkodobě

Z výsledků randomizované, dvojitě slepé studie publikované v březnovém vydání Archives of Pediatric and Adolescent Medicine vyplývá, že dexametazon poskytne jen krátkodobou úlevu od bolesti v krku, která je příznakem akutní exsudativní faryngitidy…

při onemocnění infekční mononukleózou (IM) u dětí.

„Užití kortikosteroidů k zamezení obstrukce horních cest dýchacích, ke které může dojít při onemocnění IM, je nesporné, nicméně jejich účinek v léčbě boleti v krku zřejmý není,“ tvrdí Michael Roy z Univerzitní nemocnice v kanadském Quebecu.

Do studie bylo zařazeno 40 dětí a adolescentů s bolestí v krku při suspektní IM. Dostávali buď dexametazon p. o. v dávce 0,3 mg/kg (maximálně 15 mg), anebo placebo. Průměrný věk probandů byl 13,5 +/- 2,8 let (rozmezí 8 až 18 let).

V prvních 12 hodinách dosáhlo zmenšení bolesti o 20 mm (škála od 0 do 100 mm) 12 z 20 pacientů ve skupině s dexametazonem a 5 z 19 pacientů v placebové skupině. Při dlouhodobějším sledování byla však úleva od bolesti v obou skupinách skoro stejná (11 ze 20 pacientů versus šest ze 20 pacientů za 24 hodin; 11 ze 20 versus 11 ze 20 pacientů za 48 hodin; 15 ze 20 versus 15 z 19 pacientů za 72 hodin a 18 z 19 versus 19 z 20 pacientů za sedm dní).

„Krátkodobá úleva od bolesti v krku u dětí s exsudativní faryngitidou při suspektní mononukleóze může napovídat, že jednorázové podání dexametazonu je nedostatečné, a že je třeba podat jej opakovaně. Nicméně, zatím není zřejmé, jestli užitek kortikosteroidů v léčbě bolesti v krku při IM předčí jejich potenciální riziko,“ uzavírá M. Roy.

Zdroj: Arch Pediatr Adolesc Med 2004, 158:250-254

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz, 26.3.2004

Autorka je spolupracovnicí redakce

Ohodnoťte tento článek!