Bolest zad může signalizovat výskyt kostních metastáz

Metastatické kostní postižení je velmi častou komplikací u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním. Kostní metastázy zhoršují jejich kvalitu života i šanci na přežití a jejich léčba je mnohdy nákladnější než u primárního onemocnění.

Pro nemocného je výskyt kostních metastáz nepříznivou prognózou, zhoršuje totiž šanci pacienta na úplné vyléčení onkologického onemocnění.

„Při včasném záchytu rakoviny se snižuje pravděpodobnost metastazování do kostí, ale stále jde o velmi častý doprovodný jev u velkého množství nádorových onemocnění, který se obtížně léčí, a jeho následky mohou být devastující. Pacientovi hrozí až zlomenina obratle, s výraznou bolestivostí a omezením pohyblivosti. Pacient poté často stráví zbytek života na invalidním vozíku odkázán na pomoc svého okolí. V tom spočívá nebezpečnost tohoto zdravotního problému, o kterém se málo mluví,“ říká přednostka onkologické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole doc. Jana Prausová.

Metastatické postižení kostry

Kost je nejčastějším místem metastazování nádorových onemocnění a více než 70 % pacientů se zhoubným nádorem umírá s postižením kostry. Kostní metastázy jsou časté u pacientů s mnohočetným myelomem, karcinomem prostaty a prsu a také u pacientů s karcinomem plic, močového měchýře a štítné žlázy.

„Například ve 20 až 30 % případů rakoviny prsu se první metastázy objevují v kostech a z pacientek, které na onemocnění umírají, má více než 80 % kostní metastázy. Kostní postižení je současně přítomné až u 75 % pacientů, kteří zemřou na rakovinu prostaty,“ dodává doc. Prausová.

Kostní metastázy jsou způsobeny průvodní schopností nádoru uvolňovat nádorové buňky do krevního oběhu a touto cestou jsou nádorové buňky dopraveny do kostí. Kostní tkáň je bohatě prokrvená, což výrazně zvyšuje pravděpodobnost uchycení nádorových buněk, které zároveň mají určité specifické vlastnosti, jež jim napomáhají v kostní tkáni přežívat a množit se.

Kost je dynamická tkáň, která po celou dobu života prochází neustálým obměnami. Za normálních podmínek je kostní tkáň průběžně odbourávána a zároveň s tím se opětovně tvoří kost nová. V případě, že je kost napadena nádorovými buňkami, je tato rovnováha narušena. „V souvislosti s usídlením a množením nádorových buněk je zvýšeno odbourávání kostní tkáně, protože rostoucí nádor má zvýšené nároky na prostor. Množení nádorových buněk pak může vést až k destrukci kostní tkáně,“ říká přednostka Prausová.

Rizika nádorů v kostech

Kostní metastázy se mohou objevit v jakékoliv kosti, ale nejčastěji se vyskytují v oblasti pánve a páteře. V důsledku destrukce kostní tkáně dochází k narušení její integrity. Narušená kostní tkáň způsobuje bolest a často i zlomeniny.

Tyto patologické procesy, které souvisejí s kostními metastázami, se souhrnně označují jako tzv. kostní příhody (Skeletal-Related Events, SRE) a mohou jimi být například patologická zlomenina, komprese míchy a míšních nervů, bolesti či neurologické deficity, hyperkalcémie neboli zvýšená koncentrace vápníku v krvi. „Především patologické zlomeniny významně zvyšují riziko úmrtí. U pacientů s rakovinou prostaty je vyšší riziko úmrtí o 23 %, u mnohočetného myelomu o 26 % a s rakovinou prsu dokonce až o 32 %,“ doc. Prausová.

Jak poznat výskyt kostních metastáz

Kostní nádory jsou nebezpečná onemocnění zejména z hlediska jejich diagnostikování. Kostní metastázy mohou být první známkou toho, že máte rakovinu, ale také se mohou vyskytnout až po absolvované léčbě nemoci. Poznávají se velmi těžko a často nemají žádné specifické příznaky.

Signálem může být dlouhotrvající tupá nebo krátkodobá vystřelující bolest, dále zduření kosti a také mírně zvýšená tělesná teplota. „Někdy taky kostní nádor vypadá jako bolestivý výrůstek na povrchu kosti. Pacient se cítí být celkově nemocen, ztrácí chuť k jídlu, hubne, potí se a celkově se potýká s tělesnou slabostí,“ radí jak rozpoznat onemocnění Jana Prausová.

Při kostních metastázách hrozí až ochrnutí

Velmi nebezpečné je z hlediska pacienta stav, kdy se nádor rozšíří do páteřních obratlů. Tam totiž může svým růstem působit stlačení míchy, což se může projevit různými příznaky jako například bolestí v zádech (která může vyzařovat do jedné nebo obou dolních končetin), ztrátou citlivosti v oblasti dolních končetin a podbřišku, ztrátou síly dolních končetin až úplnou ztrátou možnosti jimi pohybovat, inkontinencí (mimovolný únik) moči či stolice nebo problémy s močením.

„Jestliže u sebe pozorujete tyto příznaky, je to důvod proč zavolat ihned lékaře nebo navštívit oddělení zajišťující v nemocnici urgentní péči. Jestliže není zabezpečena okamžitá léčba, může dojít k trvalému a nezvratnému ochrnutí,“ varuje onkoložka.

Existuje účinná prevence a léčba?

Nejlepší prevencí vzniku kostních metastáz je včasná diagnóza zhoubného rakovinného onemocnění. Podaří-li se zjistit rakovinu v raném stádiu, může započatá léčba předejít rozšíření metastáz do kostí. Pokud již kostní metastázy vzniknou, pak se jejich léčba děje v rámci systémové terapie – hormonální léčby či chemoterapie. Ale na každou z těchto léčebných metod po čase vznikne u pacientů rezistence a stane se neúčinnou. „Nejlepší prevencí těchto kostních komplikací je včasné nasazení biologické léčby, optimálně hned po zjištění kostního metastatického postižení,“ uzavírá Jana Prausová.

Ohodnoťte tento článek!