Bolesti hlavy a psychiatrická komorbidita

Je zřejmé, že komorbidita je významná u vzniku a rozvoje bolestí hlavy. Komorbiditou se rozumí asociace dvou určitých podmínek u stejného jedince, která není náhodná. Předpokládá se, že psychické faktory a bolesti hlavy mohou být ve vzájemné interakci třemi různými způsoby…

:

1. etiologicky, což je velmi vzácné

2. psychofyziologicky (což předpokládá existenci skutečné fyziologického narušení činnosti, které je ovlivněno psychologickými faktory a

3. geneticky nebo environmentálně, kdy se působením určitých genetických nebo environmentálních faktorů mozek nachází v takovém stavu, který umožňuje vzájemnou koexistenci takových dvou podmínek.

Tento poslední mechanismus se zdá být nejpravděpodobnějším při vzniku komorbidit u chronické bolesti hlavy s dalšími zdravotními problémy.

Chronická bolest hlavy a migréna

Jedinci trpící chronickou každodenní bolestí hlavy mívají každodenní nebo téměř každodenní bolest hlavy (>15 měsíčně delší než 4 hodiny denně), která není způsobena jiným onemocněním. Nejčastější je tzv. transformovaná migréna, považovaná za komplikaci migrény.

Migréna na rozdíl od každodenní chronické bolesti hlavy je epizodická bolest hlavy ( Abusus alkoholu i kouření byl vyšší ve skupině s chronickou každodenní bolestí hlavy (p

DÁLE ČTĚTE:
Novinky v léčbě migrény
Nové možnosti v léčbě migrény?
Nový lék? Jeho vývoj stojí stovky miliónů

(jha), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!