Budoucnost screeningu kolorektálního karcinomu

„Screeningový program kolorektálního karcinomu se za poslední léta vyvíjí k lepšímu. Stále se ale potýká s nízkou compliancí zaviněnou nedostatečnou účastí pacientů na preventivních prohlídkách, nezájmem některých praktiků o provádění screeningu,“ píše v diskusním příspěvku Zdeněk Anger. Jaký je váš názor na screeningový program? Napište nám…

Od roku 2000 se náš screeningový program pro kolorektální karcinom (KRCA)neustále vyvíjí, dá se říct, že i k lepšímu. Musíme si však položit otázku, jestli je tento vývoj dostačující.

Screeningový program se stále potýká s nízkou compliancí zaviněnou nedostatečnou účastí pacientů na preventivních prohlídkách, nezájmem některých praktiků o provádění screeningu a také s nedostatečnou informovaností pacientů o možnostech testování na okultní krev.

Nejzávažnější z těchto problémů, a to nízká účast na preventivních prohlídkách by se však dal poměrně snadno vyřešit.

Stačilo by zkrátit interval mezi jednotlivými testy na okultní krvácení (TOKS) ze dvou let na jeden rok, rozšířit možnost vydávat a hodnotit TOKS také na některé další lékaře (gynekologové, internisté, gastroenterologové,…) a zavést TOKS jako součást vyšetření hospitalizovaných pacientů starších 50 let.

Jsem si vědom, že bychom se tak vystavovali možným ekonomickým ztrátám v případě opakování testu a program by svým způsobem ztratil systematičnost, ale i tento problém by se pomocí Zdravotní knížky IZIP dal lehce vyřešit.

Stačilo by založení položky screening KRCA, která by obsahovala informace o tom, kdo a kdy TOKS provedl a s jakým výsledkem.

Ze začátku by byl screening sice nákladnější, ale časem by se projevila úspora financí, dnes vynakládaných na léčbu pacientů v pokročilém stádiu onemocnění a co je hlavní – zachránilo by se více lidských životů.

ing. Zdeněk Anger, www.Zdravi.Euro.cz

DÁLE ČTĚTE:
Čtvrtina lidí s kolorektálním karcinomem se dostane do nemocnice pozdě
Terapie kolorektálního karcinomu
Ohodnoťte tento článek!