Burnt out syndrom způsobuje podle vědců porucha spánku

Nikoli stres, ale spánková porucha je podle švédských lékařů příčinou takzvaného syndromu „vyhoření“. Stav, kdy se pracující člověk cítí zcela psychicky a fyzicky vyčerpán, má podle nich na svědomí přerušovaný spánek…

LONDÝN –

„Tento syndrom obvykle postihuje lidi, kteří hodně pracují. Jednoho dne se probudí a prostě nedokážou vstát z postele. Dají si pak sice pár týdnů pauzu, ale nezlepší se to,“ vysvětluje šéf vědeckého týmu Torbjörn Akerstedt ze stockholmského institutu Karolinska, citovaný britským magazínem New Scientist.

Přesné příčiny syndromu vyhoření nejsou zatím známy. Je jasné, že velkou roli hraje stres.

„Myslíme si ale, že lidé mohou docela dobře fungovat i při vysoké stresové zátěži a že ‚vyhoří‘, až když začnou trpět přerušovaným spánkem,“ tvrdí Akerstedt.

Jeho tým podrobil testům na elektroencefalografu pětatřicet pacientů se syndromem vyhoření, kteří již minimálně tři měsíce nepracovali. Testy jednoznačně prokázaly, že u těchto lidí docházelo k tříštění a přerušování spánku. Sledovaní pacienti navíc nespali více než čtyři nebo pět hodin denně.

Příčinou těchto poruch spánku je podle Akerstedtova týmu pravděpodobně dlouhodobý stres v práci. Jakmile je přerušovaný spánek jednou tady, chce to pro návrat k normálu více než odpočinek a relaxaci.

„Pokud jste dlouho vystaveni stresu, vybudujete si novou a vysokou základní úroveň fyziologické aktivace, a to zasahuje do spánku,“ říká Akerstedt.

Počet takto postižených lidí se podle něj kvůli vysokým pracovním nárokům neustále zvyšuje. Jen malé procento nemocných je schopno vrátit se do zaměstnání.

Švédští lékaři nyní zkoušejí novou léčebnou metodu, kombinující přísná pravidla spánkové hygieny s takzvanou kognitivně behaviorální terapií, jejímž cílem

je změnit pacientův postoj ke svým pracovním výkonům a zmírnit tak stres.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!