Byla založena odborná společnost pro regenerativní medicínu

Ilustrační foto; razítko

Vznik České společnosti pro regenerativní medicínu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSRM ČLS JEP) byl iniciován jako reakce na potřebu odborné platformy sdružující osoby zabývající se různými aspekty nového a progresivně se rozvíjejícího interdisciplinárního oboru regenerativní medicíny.

„Regenerativní medicína není definována orgánovými nebo funkčními systémy, ale způsobem léčby. Jako taková jde napříč většinou medicínských oborů, na druhé straně to však vede k určité roztříštěnosti. Proto bylo naším cílem vytvořit platformu, která by usnadnila setkávání lékařů a dalších akademických a vědeckých pracovníků zabývající se tímto oborem a která by tedy umožnila efektivnější výměnu informací a jejich sdílení,“ říká předseda společnosti MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Rozhovor s MUDr. Kořístkem (nejen) o nově založené odborné společnosti si můžete přečíst v pondělním vydání časopisu Zdravotnictví a medicína.

Ohodnoťte tento článek!