Cannabinoidy a jejich další využití v medicíně

V posledních letech jsou mezi odbornou veřejnosti velká očekávání co se týče léčby cannabinoidy, a i proto jich je řada ve vývoji. Známé a využívané jsou antiemetické účinky těchto látek. Dále se očekává využití cannabinoidů v léčbě hyperalgesie, allodynie a při jiné analgetické léčbě…

Psychoaktivní vlastnosti cannabis sativa byly poprvé zjištěny před 4000 lety v Číně. Od té doby se cannabis šíří po světě a jeho spotřeba jako slabé drogy stále stoupá.

V nízkých dávkách vyvolává euforii, pocity uvolnění, radost, hovornost, pocity hladu nebo pokles vnímání bolesti. Vedle toho snižuje pohotovost, krátkodobou paměť a psychomotorický výkon. Ve vyšších dávkách vyvolává změny osobnosti a halucinace.

Východní medicína cannabis využívala po tisíce let v léčbě malárie, zácpy, revmatismu a jiných diagnóz. Západní civilizace možné léčebné přínosy cannabis začala zohledňovat teprve v 19.století.

Účinnými látkami jsou v rostlině obsažené cannabinoidy, jichž bylo identifikováno přes 60 a zvláště dobře jsou popsány 2 z nich, a to -9-tetrahydrocannabinol (THC) a cannabidiol.

THC je z velké části odpovědný za psychoaktivní vlastnosti a vykazuje též analgetické, antiemetické, protizánětlivé a antispastické vlastnosti. Stimuluje také chuť k jídlu.

Cannabidiol vykazuje protizánětlivé, antispastické, antioxidační, neuroprotektivní a imunomodulační vlastnosti.

Endogenní systém v lidském organismu:

V lidském organismu byl identifikován endogenní systém, ve kterém cannabinoidy hrají důležitou roli. První lidský cannabinoid, anandamid, byl objeven v roce 1992.

Nachází se v četných oblastech mozku jako hippocampus, striatum, thalamus a cerebellum. I další endogenní cannabinoidy byly identifikovány, jako např. arachidonyl glycerol. Tyto látky působí prostřednictvím CB (cannabinoid) receptorů, a to CB1 a CB2.

Působení cannabis a cannabinoidů na tyto receptory bylo v široké míře zkoumáno. Receptory CB1 se hojně vyskytují v mozku, především tam, kde je přítomen anandamid, a také v oblastech kontrolujících pohyb, postoj, vzpřímenou polohu, hmat, bolest, paměť, emoce nebo autonomní a endokrinní funkce.

ZDROJ:
Cannabinoid therapeutics: high hopes for the future
Drug discovery today, volume 10, Issue 7
Bernadette Hensen

V posledních letech se soustavně pracuje na výzkumu a vývoji CB1 modulátorů, přičemž CB1 antagonisté mají uplatnění v léčbě obezity, alkoholismu a závislosti na nikotinu.

Vedle toho CB2 receptory se nacházejí na periferii, zvláště početné jsou na buňkách imunitního systému. Jejich úloha se stále zkoumá. Předpokládá se jejich role při zprostředkování imunitní odpovědi na cannabis.

Nejasnost kolem těchto receptorů způsobuje, že je v současnosti vyvíjeno jen malé množství léčivých látek, které by byly modulátory těchto receptorů. Předpokládá se však, že je možné vyvinout léčivé látky s afinitou k oběma typům receptorů současně.

Využití cannabinoidů:

V posledních letech jsou mezi odbornou veřejnosti velká očekávání co se týče léčby cannabinoidy, a i proto jich je řada ve vývoji. Známé a využívané jsou antiemetické účinky těchto látek.

Dále se očekává využití cannabinoidů v léčbě hyperalgesie, allodynie a při jiné analgetické léčbě. 40% dnes vyvíjených cannabinoidů je určeno pro nespecifické indikace v léčbě bolesti.

Další indikací pro léčbu cannabinoidy je roztroušená skleróza. Kolem 17% dnes vyvíjených cannabinoidů je určeno na tuto indikaci. Některé z těchto látek v klinických hodnoceních vykazují vyšší účinnost než v současnosti používaná léčba.

Cannabis vyvolává pocit hladu. Dnes je ve vývoji inhalační forma dronabinolu a počítá se s jejím využitím u pacientů s HIV pro léčbu úbytku na váze.

Závěr:

Možné přínosy cannabinoidů pro medicínu by mohly být velké. Vedle uvedených jsou v současnosti vyvíjeny cannabinoidy i pro léčbu jiných indikaci, jako Parkinsonova nemoc, bulimie, schizofrenie nebo Touretteův syndrom. Možné budoucí využití těchto látek musí být vždy zváženo v porovnání s nežádoucími účinky, které léčba přinese.

(jha), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!