Celosvětová analýza hypertenze: do roku 2025 očekáván nárůst o 60%

Časopis Lancet otiskl výsledky studie, která přinesla globální přehled o frekvenci a zdravotních dopadech hypertenze. Autoři studie odhadují, že celosvětová prevalence tohoto onemocnění stoupne do roku 2025 na 29,2%, což představuje nárůst o 60%…

Arteriální hypertenze představuje jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a společně s dyslipidémií, obezitou a diabetem tvoří podstatnou část zdravotní zátěže celosvětové populace.

Značná prevalence hypertenze především v průmyslově rozvinutých zemích je známým faktem – např. v České republice dosahuje dle zprávy České společnosti pro hypertenzi přibližně 35% v dospělé populaci ve věku 25-64 let.

Národních a regionálních studií zkoumajících prevalenci hypertenze v jednotlivých částech světa je celá řada, nicméně prozatím nebyl k dispozici žádný opravdu globální přehled o frekvenci a zdravotních dopadech tohoto závažného onemocnění.

ZDROJ:
:
www.thelancet.com/journal/vol365
www.thelancet.com/journal/vol365
Česká společnost pro hypertenzi

A právě výsledky takového zhodnocení byly počátkem tohoto roku publikovány v časopise The Lancet skupinou vědců z Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine. Ti se zaměřili na studie v rozmezí let 1982-2002, ze kterých

vybrali třicet, které splňovaly předem daná kritéria pro vzájemnou porovnatelnost.

Zajímavostí může být, že v tomto souboru byla rozsahem největší slovenská populační studie čítající více než 480000 subjektů.

Z výsledků studie vyplývá, že v roce 2000 byla celosvětová prevalence hypertenze 26,4%, přičemž ve vyspělých zemích byla prevalence vyšší (37,3%) než v rozvíjejících se ekonomikách (22,9%).

Vzhledem k nepoměru v počtu obyvatel mezi těmito dvěma skupinami zemí však připadá na vyspělé státy přibližně třetina z celkového počtu 972 miliónů hypertoniků.

Autoři studie odhadují, že celosvětová prevalence hypertenze stoupne do roku 2025 na 29,2%, což představuje nárůst o 60% a celkový počet lidí s vysokým krevním tlakem by tak přesáhl 1,5 miliardy.

MUDr.Ondřej Šeda, PhD., www.Zdravi.Euro.cz

autor je externí spolupracovník redakce

Vysokým krevním tlakem bude za dvacet let trpět každý třetí člověk na světě. Pokud se současný životní styl nezmění, do roku 2050 stoupne počet lidí s tímto onemocněním o 60 procent, varují američtí lékaři. Nemoc může po dlouhá léta probíhat bez příznaků. Prvním projevem může být až infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.
Ohodnoťte tento článek!