Centrum andragogiky: Kvalita ve zdravotnictví

stetoskop, zdravotnictví, medicína

Vzdělávací a poradenská společnost Centrum andragogiky s.r.o. pořádala ve spolupráci a pod záštitou FN Brno 3. listopadu 2011 kulatý stůl na téma „Kvalita ve zdravotnictví“. Akce byla zařazena do programu „Listopad – měsíc kvality“ a proběhla v rámci Národního programu podpory kvality 2011 pod záštitou Rady kvality ČR.

Úvodního zahájení kulatého stolu se zhostila ředitelka sekce zdravotnictví pořádající společnosti Centrum andragogiky s.r.o. paní Monika Jindrová spolu s náměstkyní pro NLZP FN Brno Mgr. Ernou Mičudovou.

FN Brno je jediným zdravotnickým zařízením v České republice, které má dle normy ISO 9001:2008 samostatně certifikovány všechny útvary a které je od ledna roku 2007 současně certifikováno jako celek. V únoru roku 2011 FN Brno na tento krok navázala jako první zdravotnické zařízení v Evropě získáním akreditace NIAHOSM (Nationalintegratedacreditacionforhealthcareorganisation).

Akreditační standardy kladou velký důraz na řízení rizik, především z hlediska bezpečnosti pacientů, a to jak v oblasti fyzické bezpečnosti, bezpečnosti v oblasti medicínské, ale také na ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost informací.

Odborný program zahájil MUDr. J. Peprla z FN Brno přednáškou na téma Akreditace nemocnic dle akreditačních standardů NIAHO. MUDr. Peprla představil cestu za kvalitou FN Brno. Účastníci si se zájmem vyslechli praktické zkušenosti se zaváděním systémů kvality ve fakultní nemocnici.

Po diskuzi na pana doktora navázala zástupkyně Masarykova onkologického ústavu Brno, Mgr. T. Malá. Svou přednáškou na téma Praktické zkušenosti s mezinárodní akreditací JCIposluchače velmi zaujala. Zmínila rozdíly mezi JCI a národní akreditací SAK a upozornila na problémy, se kterými se během své praxe setkala. Diskuzi bylo pro moderátora velmi těžké ukončit. Účastníci ve své diskuzi pokračovali i během přestávky.

Druhý blok přednášek zahájila Ing. Zuzana Galajdová, členka odborné sekce pro společenskou odpovědnost Rady kvality ČR s přednáškou na téma Aktivity Rady kvality ČR v oblasti společenské odpovědnosti. Dále se vrátil ke slovu MUDr. J. Peprla a spolu s RNDr. L. Maláškovou z FN Brno navázali na první přednášku dne s tématem Akreditace klinických laboratoří dle ISO 15189a Praktické připomínky z akreditačního auditu.

Diskuze se nevyhnula tématu postavení zdravotních pojišťoven a finanční náročnosti akreditací. Poslední přednášku přednesl lektor Centra andragogiky s.r.o. Ing. M. Prchal. V přednášce Problematika řízení a managementu změny v organizacíchzazněla otázka „ Máme akreditaci…. a co nás čeká dál?“ Přednášející zdůraznil význam ISO norem a společné znaky všech akreditací.

Kulatého stolu se účastnili zástupci fakultních nemocnic, krajských zařízení, zástupci soukromého sektoru, ale také vzdělávacích institucí jako jsou zdravotní školy a NCO NZO. Odborný program, zejména praktické zkušenosti s akreditacemi, účastníky velmi zaujal.

Informace získané v rámci přednášek a především ve společných diskusích jsou pro posluchače cenné a využitelné v praxi.

Cílem kulatého stolu byla diskuze o možných systémech kvality, akreditacích a výměna zkušeností. Atmosféra celé akce se nesla v uvolněném a příjemném tempu. Řečníci byli za své prezentace odměněni odbornými publikacemi.

Ohodnoťte tento článek!