Centrum pracovního lékařství pořádá nový typ konzultačních dnů

Od začátku roku 2005 bude Centrum pracovního lékařství SZÚ pořádat nový typ konzultačních dnů. Cílem je zapojit do odborné diskuse pracovníky z terénu. Úspěch konzultačního dne bude záviset na výběru aktuálních témat z praxe…

Od začátku roku 2005 bude Centrum pracovního lékařství SZÚ spolu se Společností pracovního lékařství ČLS JEP pořádat nový typ konzultačních dnů.

Cílem je zapojit do odborné diskuse pracovníky z terénu. Program konzultačního dne bude rozdělen na dvě části: dopolední (od 10 do 12 hodin), kdy budou s přítomnými odborníky diskutována vybraná témata a odpolední část (od 13 do 15 hodin), věnovaná přednáškám, které se budou tématicky vázat na dopoledne diskutovaná témata.

Úspěch konzultačního dne bude záviset na výběru aktuálních témat z praxe.

Centrum pracovního lékařství SZÚ se proto obrací na odbornou veřejnost s prosbou o zaslání návrhů aktuálních témat pro diskuzi k jednotlivým konzultačním dnům.

Podrobné informace o konzultačních dnech, které budou uspořádány v roce 2005 najdete na webových stránkách www.szu.cz/chpnp/index.php.

Návrhy zasílejte e-mailem na adresy kontaktních osob vždy nejpozději jeden měsíc před datem konání konzultačního dne.

Témata pro diskusi může navrhovat také ministerstvo zdravotnictví, poradní sbor pro hygienu práce a pracovní lékařství, Společnost pracovního lékařství ČLS JEP, referenční laboratoře a další instituce.

Organizátoři konzultačních dnů si vyhrazují právo provést výběr témat tak, aby byla brána v úvahu jejich aktuálnost, význam a čas vyhrazený pro diskuzi.

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!