Češi a sex

První výzkum sexuálního chování byl v ČR proveden až roku 1988 v souvislosti s epidemií AIDS. Ani v 90. letech to nebylo o mnoho lepší. Teprve loni byla publikována první reprezentativní studie „Sexuální chování v ČR – situace a trendy“…

7 nových trendů

Co říkají o našem intimním životě poslední vědecké výzkumy?

Když se zeptáte Britů, jak nejraději tráví volný čas, každý třetí odpoví, že nejvíc ho baví sex. 22 % dává přednost tomu,vyjít si ven s přáteli, 8 % nejraději nakupuje a pro 4 % Britů je nejlepší prostě spát.Češi to mají jinak: 23 % preferuje večer strávený s přáteli. Sexu se nejraději oddává jen 17 % našich spoluobčanů a 16 % Čechů nejraději spí. Po roce 1989, kdy ze Západu přišla sexuální svoboda a kdy se ženy začaly výrazněji emancipovat,se mohlo zdát, že intimní život Čechů nabere zcela nové dimenze. Dnes víme, že opak je pravdou: sexuální aktivita populace se nezvyšuje, ale stagnuje nebo klesá. Roste počet lidí, kteří se nemilují vůbec, a frekvence pohlavních styků je mezi Čechy nižší než světový průměr. Pozitivem současné „sexuální kontrarevoluce“ je ale i větší opatrnost.Věk začátku pohlavního života se přestal snižovat a hlavně: muži i ženy začali více užívat antikoncepci.

První významný výzkum o sexuálním chování publikoval americký zoolog Alfred Kinsey v letech 1948 a 1953. Americkou veřejnost šokoval zjištěním, že polovina nevěst už nejsou panny a že polovina mužů má mimomanželské styky. V Československu nemohlo být o podobných zkoumáních ani řeči. První výzkum sexuálního chování byl proveden až roku 1988 v souvislosti s epidemií AIDS. Ani v 90. letech to nebylo o mnoho lepší. Teprve loni byla publikována první reprezentativní studie „Sexuální chování v ČR – situace a trendy“ autorů Petra Weisse a Jaroslava Zvěřiny. Na 2002 mužích a ženách se zkoumaly změny chování a názorů v 1. a 2. polovině 90. let. Jiná data, která porovnávají Čechy a ostatní národy, pocházejí z průzkumu firmy Durex „2001 Global survey into sexual attitudes and behavior“, prováděném ve 28 zemích světa. Po konzultaci se sexuology vybíráme z těchto studií sedm nejzajímavějších trendů.

1. Sexuální start

Čekání na plnoletost

Výzkum Petra Weisse a Jaroslava Zvěřiny vyvrací dnes všeobecně zakořeněnou představu, že lidé začínají se sexem ve stále ranějším věku. „Lze se domnívat, že v 90. letech se snižování věku koitarché u české populace zastavilo,“ píší autoři. Průměrný věk sexuálního debutu u chlapců je 18,17 let, u dívek 18,06 let. Na druhou stranu se (stejně jako ve světě) snížil věk prvního pohlavního styku při srovnání generací narozených po roce 1964 a před rokem 1934. „Snižování věku při první souloži souvisí hlavně s uvolněním náboženských norem,“ říká sexuolog Iv o Procházka. Tento trend je zřejmý zejména u žen: například podle celostátního průzkumu sexuálního chování americké populace mělo v roce 1970 první pohlavní styk 32 % 17letých dívek, zatímco v roce 1988 to bylo již 51 %. Podle průzkumu Durexu je věk 18 let celosvětovým průměrem. Muži vstupují do pohlavního života o něco dříve než ženy, a to ve věku 17,6 let (ženy 18,4). Nejdříve začínají podle průzkumu Američané (16 let), následováni Němci (16,6) a Francouzi (16,7). Nejdéle čekají Číňani, do 22 let.

2. Počet sexuálních partnerů

Méně promiskuity

Podle knihy Petra Weisse „Sexuální deviace. Klasifikace, diagnostika a léčba“ (Praha 2002) je lidský druh mírně promiskuitní. Tezi o lidské promiskuitě potvrzují například nejnovější zjištění týkající se počtu spermií a objemu semene. T y totiž nesouvisejí ani tak s časem, který uplyne od poslední ejakulace, ale především s dobou, kdy je partnerka mimo dosah. Muž, který neměl týden styk, bude mít více spermií, je-li jeho partnerka na služební cestě, než když leží doma s chřipkou. „Jeho spermie se chystají na možnou konkurenci a boj se semenem jiných mužů, s nimiž mu mohla být partnerka v době nepřítomnosti nevěrná,“ vysvětluje Weiss v knize. „Tady se ale nedá generalizovat. Jsou lidi, pro které není problém být monogamní, a jsou lidi, kteří se zase nemohou udržet,“ tvrdí jeho kolega Procházka. V 90. letech se u Čechů nezvýšily průměrné celoživotní počty sexuálních partnerů, naopak. „U mužů i u žen byl zjištěn výrazný pozitivní trend ke snižování počtu partnerů za posledních dvanáct měsíců, svědčící o vzrůstající odpovědnosti české populace v této oblasti,“ tvrdí Weiss se Zvěřinou. Výrazně se nemění ani počet mimomanželských sexuálních aktivit. Alespoň jednorázovou nevěru v manželství uvedlo celých 64 % mužů v roce 1993 (46 % žen) a 63 % mužů (42 % žen) v roce 1998. Sexuologové dále tvrdí, že muži mají tendenci spíše ke krátkodobým nevěrám, zatímco ženy preferují delší mimomanželský vztah. „Když zahne žena, tak většinou proto, že se opravdu zamiluje, kdežto muž si většinou takzvaně vyhodí z kopýtka. Ale nelze to absolutizovat,“ říká Procházka. Na celém světě mají sexuálně aktivní jedinci v průměru 7,7 partnera a opět jsou tu rozdíly mezi ženami a muži – muži udávají, že za svůj život vystřídali 10,7 partnerek, ženy jen 4,6 partnerů. „Souvisí to i s výchovou. Když máte deset mužů, co měli deset partnerek, řeknou, že jich měli dvanáct, kdežto 10 žen uvede osm partnerů,“ dodává Procházka. „Na druhou stranu ty odlišnosti v počtu partnerů jsou.“

3. Antikoncepce

Mladší jsou zodpovědnější

V 90. letech rychle roste počet Češek užívajících hormonální antikoncepci. Je to způsobeno zejména lepší osvětou, snadnou dostupností a vyšší kvalitou hormonálních přípravků. Výrazně se také snižuje u mužů zatím nejoblíbenější a nejčastěji využívaná „metoda“ bránění početí, a to přerušovaná soulož (v roce 1993 takto souložilo 41 % českých mužů, v roce 1998 už pouze 33 %). Sexuolog Petr Weiss říká: „Roste počet párů, které zahajují pohlavní život pod ochranou, a to navíc stylem belt and braces, tedy metodu dvojího jištění. Holka je pod hormonální antikoncepcí, kluk použije kondom. Mladá generace je sexuálně mnohem odpovědnější než generace jejich rodičů. U nás došlo k jevu nevídanému ve světovém měřítku, a to je pokles počtu interrupcí ze 100 000 v roce 1989, na 35 000 v roce 2000.“ Podle výzkumu firmy Durex je nejčastější metodou antikoncepce na celém světě prezervativ, kterým se chrání 40 % lidí (51 % mužů, 28 % žen). Na druhém místě je hormonální antikoncepce. Ve Velké Británii například podle reprezentativního průzkumu sexuálního chování užívají kondom více než dvě třetiny populace. Kondomy jsou nejpopulárnější mezi mladou generací, 64 % teenagerů se chrání právě prezervativem. Nejvíce ho užívají Japonci (76 %). Naopak hormonální pilulky jsou favorizovány zejména Němci (50 %). Ze všech zkoumaných národů se nejméně chrání Izraelci. 40 % jich udalo, že nepoužívá žádnou ochranu před otěhotněním či přenosem pohlavních chorob.

4. Frekvence pohlavních styků

Rostě počet abstinentů

Podle sexuologa Petra Weisse vzrůstá v České republice počet jedinců plně sexuálně neaktivních (čili těch, kteří ani nemasturbují). Tento trend má souvislost se společenskými změnami, lidé mnohdy hledají uspokojení víc v práci než v sexuálním životě. Druhou příčinou je paradoxně všudypřítomný výskyt sexuálních motivů: „Nahota a přemíra erotiky, kterou dnes vídáme v časopisech, může působit antisexuálně. Z psychologie známe jev, kterému se říká habituace. Spočívá v mechanismu, že podněty, které před tím působily silně, pod vlivem neustálého opakování ztrácejí na účinnosti. V době viktoriánské muže vzrušil i poodhalený kotník dámy, dneska pochybuju, že by některý muž reagoval na kotník vzrušením,“ vysvětluje Weiss. Tuto tendenci potvrzuje i výzkum Durexu, z kterého vyplývá, že Češi jdou raději ven s přáteli (23 %), než aby měli sex (tomu dává přednost přede všemi ostatními aktivitami 17 % Čechů). Pokud jde o samotnou frekvenci styků, k žádným výraznějším změnám nedošlo. České ženy i čeští muži se dokonce vzácně shodují – souloží asi 8,5x měsíčně. Podle dat Durexu však nemají Češi pohlavní styk tak často, jen 7,4x měsíčně. Na světě mají v průměru lidi sex 97x ročně, muži prý 102x, ženy 91x. Nejvíce sexu opět udávají Američané (124x), následováni Řeky (117x) a Chorvaty spolu s Jihoafričany (116x). Poslední skončili Japonci s 36 souložemi ročně. Je třeba poznamenat, že čeští sexuologové primát Američanů ve výzkumech Durexu zpochybňují. „V číslech Durexu se odráží imperiální charakter národů,“ vtipkuje Procházka. „Američané musí být první i v tom sexu.“

5. Názory na sex

Pornografie vadí víc

Výzkum Weisse a Zvěřiny také ukázal změny názorů na kontroverzní otázky. Například v roce 1993 60 % žen souhlasilo s větou, že „každá žena má právo rozhodnout, zda chce donosit dítě“, o pět let později to bylo už 66 % žen. Zvýšil se také počet žen, které považují za přípustný skupinový sex stejně jako náhodné sexuální známosti. Opačný trend se týká postojů našeho obyvatelstva k pornografii: zatímco v roce 1993 by ji neomezovalo 32 % mužů a 17 % žen, v roce 1998 to bylo pouze 25 % mužů a 13 % žen. „Některým lidem prostě pornografie vadí, nic nového tady nenajdete,“ komentuje tento trend Procházka. Podle Petra Weisse jsou liberální postoje dány hlavně větší informovaností naší veřejnosti. Prezentace sexu v médiích však má podle sexuoložky Hany Fifkové i negativní stránku. „Problém spočívá v tom, že média ukazují sex vskutku idealizovaný. Na obrazovkách vidíme většinou něco jako permanentní stav těsně před zešílením, dvojice spěje nezadržitelně k oboustrannému nádhernému dlouhatánskému orgasmu – v klasické poloze. Dřív lidé nevěděli, jak má sex vypadat, dnes to vědí – má vypadat tak jako v televizi. A bohužel si mnozí myslí, že všude kolem se to daří, jenom u nich doma ne.“ Pozitivním výsledkem větší informovanosti je naopak to, že se mírně zvyšuje počet lidí, kteří při problému se sexem vyhledají odbornou pomoc. „Týká se to i deviantů, kteří se v dobách komunismu báli přijít, protože si mysleli, že bychom je udali,“ říká Procházka. „Ženy chodí ale stále mnohem méně. Těžko říci, zda je to pro ně stále tabu, nebo zda problémy odchytí gynekolog.“

6. Sexuální zneužití a znásilnění

Ženy už se nebojí mluvit, muži se přiznávají

Důsledkem lepší informovanosti veřejnosti je i to, že větší počet žen i mužů přiznává sexuální zneužití. Zároveň se snížil počet žen, které zneužití nikomu neoznámily, a to ze 76 % v roce 1993 na 70 % v roce 1998. Prudce vzrostl také počet mužů, kteří přiznali, že si sexuální styk vynutili násilím: z 4,8 % v roce 1993 na celých 13,5 % v roce 1998. Podle Petra Weisse se počet deviantů ani znásilnění nezvyšuje. „V léčení sexuálních deviací patříme k nejúspěšnějším na světě, když jsem dělal poslední cenzus, tak za 20 let byla recidiva u pacientů pouze 17 procent, bez léčby recidivuje do jednoho roku až 80 procent neléčených sexuálních deviantů.“ Ve své knize o sexuální deviaci Weiss přitom uvádí, že sexuální násilí a delikventní chování spolu nemusejí souviset. „Znásilnění páchají většinou muži bez přítomnosti sexuální deviace.“ V roce 1984 bylo pohlavně zneužito 1192 lidí, v roce 1994 831 a v roce 2000 799 lidí. Počet znásilnění dokonce po prudkém stoupnutí po roce 1989 zase klesá: roku 1984 došlo ke 623 znásilnění, 1994 ke 736 znásilnění, v roce 2000 pouze k 500 znásilnění. Znásilněny bývají většinou ženy mezi 16.-25. rokem, v 90. letech roste počet žen, které někdo přepadl až po 30. roce života. Weiss i Fifková se shodují, že k nárůstu počtu znásilnění dochází v létě. Fifková říká: „Je známo, že v letních měsících narůstá počet trestných činů sexuálně motivovaných, ale i počet klientů v našich poradnách – těch, kteří se jdou poradit preventivně.“ Weiss dodává: „Odhalení v létě je rizikové z hlediska možné viktimizace, zvyšuje pravděpodobnost, že se žena stane obětí trestného činu. Nevyvolává sexuální vzrušení v muži, ale spíš pocit, že je žena sexuálně dostupná.“

7. Komerční sex

Prostituce jde mírně nahoru

Zvýšil se počet českých mužů, kteří mají zkušenost s komerčním sexem z 9 % v roce 1993 na 14 % v roce 1998. Počet žen zůstává stabilní, mezi 3-4 %. „U žen to souvisí s výchovou, ale hraje tu roli i biologický faktor, ženská sexualita je jiná. Na druhou stranu jsem na jedné konferenci potkal kolegu z Konga, který říkal, že tam je úplně běžné, když si žena zaplatí za sex,“ vzpomíná Ivo Procházka. V Česku výrazně vzrostlo používání kondomů při sexuálních stycích za peníze: pouze kolem 10 % všech prostitutek a jejich zákazníků je nepoužívá. Podle knihy Sexual Behavior and HIV/AIDS in Europe počet mužů vyhledávajících prostitutky kolísá mezi 6,6 % ve Velké Británii a 38,6 % ve Španělsku. Počet mužů platících za sex je vyšší u bisexuálů a homosexuálů. „Nejvíce mužů, kteří za sex platí, je v tradičních katolických zemích. Bude to souviset tak trošku s dvojí morálkou lidí. Taky to může být otázka určitého společenského statutu. Ale na druhou stranu pro spoustu mužů je vědomí toho, že za sex platí, nepřijatelné,“ tvrdí Procházka. Zbývá otázka: Co bude se sexem v 21. století? Sexuologové neočekávají žádná velká překvapení. Ivo Procházka soudí: „Nemyslím si, že by tam došlo k nějakým výrazným změnám, sex prostě bude. Ani nepředpokládám, že by se snižoval dále věk koitálního debutu nebo zvyšoval počet partnerů. Ale možná že s vývojem moderních technologií dojde k dalšímu odosobnění sexuálního života.“

Máte problém? Chemie vše napraví

„Pacienti k nám nejvíce chodí s nedostatečnou erekcí, i když to není nejčastější porucha.Tou je předčasná ejakulace, ale ta mužům ani zdaleka tak nevadí,“ tvrdí sexuolog Ivo Procházka.Tuto neradostnou záležitost, s níž mužům dříve pomáhali sexuologové a psychoanalytici, se vědci rozhodli sprovodit ze světa. Už v roce 1983 přišel britský profesor Giles Brindley s prvním prostředkem na podporu erekce: jmenoval se Skat a muži si jej píchali přímo do penisu. Během terapie Skatem se ale vyskytl jeden drobný (zato dost trapný) problém: ztopoření trvalo příliš dlouho. V březnu 1998 byla na trh uvedena Viagra. Na počátku 90. let začala farmaceutická firma Pfizer vyvíjet prostředek proti bolesti na prsou při angině pectoris. Během prvních klinických testů se ukázalo, že lék účinkuje trochu jinak: uvádí do stavu erekce mužský pohlavní úd. V roce 1998 lidé na celém světě za Viagru utratili 773 milionů dolarů, minulý rok stoupl prodej na 1,518 miliardy dolarů. V zemích EU je od června minulého roku v prodeji kromě Viagry ještě Uprima a Ixense, prostředky,které se nepolykají, ale vkládají pod jazyk. Účinná látka se krevním oběhem dostane do hypotalamu v mozku, kde podle neurologů vzniká i chuť na sex a erotické fantazie. V současné době světové farmaceutické firmy dokončují kolem 20 preparátů, jež lidem pomohou si bez problémů zasouložit. K oncem tohoto roku bude na trh uveden Cialis firmy Lilly Icos a začátkem příštího Nuviva firmy Bayer. Tyto prostředky by měly například účinkovat rychleji než Viagra (do 15-30 minut). V současné době se také konečně začal na ženách testovat první prostředek, který by měl z unavené ženy udělat sexuální mašinu tím, že působí přímo na centrum sexuální chuti v mozku. Látka se jmenuje PT-141. K mání bude jako spray do nosu, který lze použít třeba při milostné předehře. PT-141 už má za sebou testy na mužích a na krysách – samičky po tomto preparátu souložily tři – až čtyřikrát častěji. Nelze zapomínat, že všeho moc škodí. Podle americké terapeutky Leonore Tieferové hrozí nebezpečí zejména starším lidem: jejich organismus nabuzený chemií totiž už nemusí vydržet to, co ve dvaceti letech. Německý urolog Hartmut Porst také varuje: „Impotence je vždycky poukaz na jiné těžké organické poruchy.“

ZDROJ: FOCUS 7/2002

Sexuální postoje*

každá žena má právo rozhodnout, zda chce donosit dítě:

muži: ženy:

1993 58 % 60 %

1998 52 % 66 %

neodmítám skupinový sex:

muži: ženy:

1993 24 % 6 %

1998 28 % 10 %

pornografii je třeba zakázat:

muži: ženy:

1993 4 % 9 %

1998 10 % 14 %

* kladné odpovědi

Pohlavní zneužití osahávání v dětství:

muži: ženy:

1993 28 % 55 %

1998 25 % 60 %

znásilněné ženy:

jednou: opakovaně:

1993 8,2 % 3,4 %

1998 8,2 % 5,3 %

Průměrná frekvence masturbace*

měsíčně muži: ženy:

1993 6,19 4,08

1998 5,88 4,60

* měsíčně

ZDROJ: SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR – SITUACE A TRENDY

Antikoncepce*

prezervativ muži: ženy:

1993 19 % 22 %

1998 25 % 20 %

hormonální a. muži: ženy:

1993 16 % 22 %

1998 31 % 46 %

* jakou vy či váš partner používáte pravidelně ochranu

Zkušenost s komerčním sexem

muži: ženy:

1993 9 % 3 %

1998 14 % 4 %

Věk při prvním pohlavním styku

muži: ženy:

1993 18,08 18,02

1998 18,17 18,06

Stáří partnera při prvním styku

1993 muži: ženy:

starší 31 % 84 %

mladší 40 % 3 %

stejně starý 29 % 13 %

1998 muži: ženy:

starší 30 % 77 %

mladší 36 % 6 %

stejně starý 34 % 17 %

ZDROJ: SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR – SITUACE A TRENDY

Počet sexuálních partnerů*

Průměr 7,7

USA 14,3

Francie 13,2

Austrálie 11

Řecko 10,2

Japonsko 10,2

Rusko 9,7

Británie 8,8

Itálie 8,5

Německo 8,2

Jižní Afrika 8,2

Izrael 8,1

Maďarsko 7,0

ČESKO 6,9

Chorvatsko 6,6

Španělsko 6,3

Malajsie 4,5

Mexiko 4,0

Polsko 3,6

Indie 3,0

Čína 2,1

údaje za rok 2001

* v dosavadním životě

Počet sexuálních styků za rok

Průměr 97

USA 124

Řecko 117

Chorvatsko 116

Jižní Afrika 116

Itálie 111

Francie 110

Izrael 110

Rusko 110

Británie 107

Německo 105

Maďarsko 105

Španělsko 98

Mexiko 93

Polsko 93

ČESKO 89

Malajsie 88

Austrálie 84

Indie 76

Čína 72

Japonsko 36

údaje za rok 2001

ZDROJ: DUREX

Eva Hlinovská, Pátek magazín LN, 29.3.2002

Ohodnoťte tento článek!