Češi o preventivní prohlídky nemají zájem

Všeobecná zdravotní pojišťovna chce zvednout zájem o prevenci u všech lidí v České republice. Preventivní prohlídky, na které má ze zdravotního pojištění nárok každý Čech, totiž využuje jen každý třetí člověk. Například na vyšetření konečníku v souvislosti s výskytem kolorektálního karcinomu přijde pouze 15 procent lidí nad 55 let…

Všeobecná zdravotní pojišťovna chce zvednout zájem o prevenci u všech lidí v České republice. Preventivních prohlídek, na kterou má ze zdravotního pojištění nárok každý Čech totiž využuje jen každý třetí člověk.

„Pouze 32 procent české populace se tedy aktivně podílí na podpoře vlastního zdraví a proto se VZP snaží postoj k prevenci zlepšit u pacientů i lékařů, řekla ředitelka VZP Jiřina Musílková.

Podle údajů pojišťovny například na vyšetření konečníku v souvislosti s výskytem kolorektálního karcinomu přijde pouze 15 procent Čechů nad 55 let. Pro větší motivaci praktických lékařů k poskytování preventivních prohlídek VZP uplatňuje bonifikační systém.

Jak Musílková vysvětlila, v rámci hodnocení kvality péče jednotlivých praktiků VZP zohledňuje počet pacientů nad 50 let, kterým byla preventivní prohlídka provedena.

Fond prevence není přítěž

Kromě preventivních prohlídek, hrazených přímo z veřejného zdravotního pojištění, využívá VZP také fond prevence, který ročně pojme 300 miliónů korun. Zdrojem fondu jsou prostředky z podílu na výsledku hospodaření.

Jsou z něj placeny například příspěvky na antikoncepci, léčebné pobyty, protidrogové programy apod. Kritici tohoto fondu však tvrdí, že pokud pojišťovna v základním fondu hospodaří s miliónovými dluhy, je fond prevence spíše přítěží.

Jak ale řekl mluvčí VZP Jiří Suttner, pojišťovna některými svými preventivními programy (mamografický screening nebo screening karcinomu tlustého střeva) pozitivně ovlivnila úhrady této zdravotní péče.

Kdo pozvedne preventivní pořady?

VZP se podílí na vzniku televizních pořadů, ve kterých prosazují preventivní opatření lékaři různých odborností. Například na seriálu Jak duševně nestonat se podílel předseda České psychiatrické společnosti Jiří Raboch.

„Zdravotní stav ovlivňujelékařská péče pouze ze20 procent. Zbytek musízajistit zdravý životní styl,tedy dobrá tělesná i duševníkondice,“ upozorňuje ředitelkaVZP Jiřina Musílková.

Dalším pořadem, který pro ČT vytvořila produkční společnost Beny-TV, byla série o poskytování první pomocí. Zde jako hlavní účastník vystupoval přednosta interní kliniky UK 2. LF a FN Motol Milan Kvapil, který také upozornil na novou formu preventivního vzdělávání.

„Na interní klinice v Motole připravujeme pilotní program, který by mohl být později aplikován na ostatních klinikách nemocnice a v jiných zdravotnických zařízeních vůbec. Na monitorech v čekárnách bude představena činnost jednotlivých oddělení a následně bude promítána 90 minutová smyčka prevence toho kterého onemocnění.“

Pořady jsou ale zatím vysílány ve čtyři hodiny odpoledne, takže nejsou pro většinu produktivní populace dostupné. Členka rady České televize Helena Fibingerová v této souvislosti uvedla, že veřejnoprávní televize má vůči české populaci v tomto ohledu určitou povinnost: „V tomto ohledu by měl znovu začít dialog s nejvyšším managementem televize.“

Petra Klusáková, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!