Češi vědí, jak na zelený zákal

Česká republika má jedno světové lékařské prvenství: neurochirurgové pražské Nemocnice Na Homolce spolu s očními specialisty ÚVN v Praze-Střešovicích už klinicky ověřují léčbu glaukomu paprsky gama nože…

Česká republika má jedno světové lékařské prvenství: neurochirurgové pražské Nemocnice Na Homolce spolu s očními specialisty Ústřední vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích už klinicky ověřují léčbu zeleného očního zákalu (glaukomu) paprsky gama nože. Jsou v tom první na světě a renomovaná zahraniční pracoviště mají o tuto léčbu obrovský zájem.

Řekněme ale rovnou: gama nůž nepomůže každému. „Na světě je zeleným zákalem postiženo asi 70 miliónů lidí. Zhruba u jedné desetiny klasická oční léčba nepomáhá a hrozí oslepnutí. U části těchto nemocných by mohlo ještě pomoci léčení gama nožem,“ říká doktor Roman Liščák, primář oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce. Zatím operovali 72 pacientů a výsledky jsou nadějné.

Vedlejší produkt

Na to, že je možné léčit zelený zákal tak unikátní metodou, se přišlo vlastně náhodou. Homolka již několik let ozařuje různé oční nádory gama nožem a spolupracuje přitom s očním oddělením Ústřední vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích, kde se problematikou glaukomu zabývá zejména doktor Jiří Pilbauer. „Při ozařování nádorů jsme si všimli, že pacientovi, který má zároveň zelený zákal a nádor uložený blízko řasnatého očního tělesa, jsme ozářením tohoto nádoru zlepšili i nejvýraznější příznaky zeleného zákalu – výrazné bolesti a zvýšený nitrooční tlak. Odtud už byl jen krůček k myšlence léčit zelený zákal gama nožem. S určitou dávkou nadsázky se dá říct, že nápad vznikl jako vedlejší produkt jiné léčby,“ říká docent Vilibald Vladyka z uvedeného oddělení. Ve vojenské nemocnici je glaukomová poradna, v níž je zapsáno asi 4000 pacientů. Z nich se vybírají ti, kterým by operace gama nožem mohla pomoci. Právě doktor Pilbauer, který má velké zkušenosti se zeleným zákalem a očními operacemi, vybírá pacienty k léčbě. Celý projekt trvá už dva roky a zdá se být skutečně velmi nadějný.

Co je glaukom

Glaukom, tedy zelený zákal, je na rozdíl od šedého zákalu až dosud nevyléčitelný. V České republice jím trpí 17 procent lidí nad 65 let a dvě procenta nad 40 let. „Pokud se neléčí, postupně vede ke slepotě,“ říká doktor Pilbauer. Lékaři tvrdí, že podstoupit preventivní vyšetření na tuto chorobu by měl každý občan starší 40 let. Speciálních přístrojů už je v republice asi deset. S jejich pomocí lze studovat a zaznamenat časné stadium změn v utváření terče zrakového nervu a změn souvisejících s úbytkem nervových vláken sítnice. Právě tyto procesy jsou charakteristické pro zelený zákal. Přístroj změny dokáže odhalit ještě před tím, než je pacient začne pociťovat. Nervových vláken máme asi milión. Ubyde-li jich asi třicet procent, máme potíže. Vlákna už nelze obnovit. „Počátek zeleného zákalu člověk na sobě nepozná a bohužel mu nemůže ani nijak zabránit. V osmdesáti procentech se zjistí náhodou při oční prohlídce, protože pacient nemá žádné potíže. Ve dvaceti procentech naopak bolesti v oku má. Jde o akutní glaukom. Ten se zpravidla okamžitě operuje klasickou chirurgickou cestou. Správnou léčbou je naděje, že zrak si postižený uchová až do konce života,“ říká doktor Pilbauer. Až dosud se podle stadia onemocnění volí léčba buď pomocí očních kapek, laserem, nebo klasickou nitrooční operací pod mikroskopem. Lékaři mají k dispozici okolo dvaceti léků. Přesto glaukom nelze stoprocentně vyléčit ani odoperovat. Pacienti musejí několikrát denně kapat do oka, ale mnozí právě v počáteční fázi onemocnění nad tím mávnou rukou a pravidelnost podceňují. Přerušovaná léčba má pak za následek další poškození zrakového nervu. Glaukom je do značné míry dědičný a k rizikovým faktorům patří například vysoká krátkozrakost, kolísavý nebo výrazně nízký krevní tlak spojený s pocitem studených rukou a cukrovka.

Unikátnost zásahu

Když mi lékaři vysvětlovali, jak postupují a co všechno je zapotřebí udělat při zákroku gama nožem, nebyl jsem z toho příliš moudrý. Takže ve stručnosti: zelený zákal je onemocnění očního nervu, k němuž dochází na podkladě zvýšeného nitroočního tlaku. Ten se zvyšuje produkcí nitrooční tekutiny, kterou „vyrábí“ řasnaté těleso umístěné kolem čočky. Tekutina se v našem oku neustále vytváří, ale také odčerpává. Jeli tato cirkulace v pořádku, tlak v oku je stejný a my dobře vidíme. Jestliže se vstřebávání tekutiny poruší, uvnitř oka se zvýší tlak, tím se zhoršuje prokrvení zrakového nervu, ten odumírá, člověk špatně vidí a v oku má bolesti. Onemocnění pokračuje a pacient může oslepnout. „My dokážeme oslabit produkci nitrooční tekutiny tím, že řasnaté tělísko gama nožem ozáříme. Obrazně řečeno je to jako utažení otevřeného kohoutku, z něhož teče ona nitrooční tekutina. Obnovit zrak zatím neumíme, ale tlak v oku se sníží a nemoc zastaví,“ vysvětluje docent Vladyka.

Strach nemám

„Strach nemám, ale malá dušička ve mně je,“ řekla Právu šedesátiletá žena z jižní Moravy, která se spolu se dvěma dalšími pacienty připravovala na zákrok. „Zelený zákal mě trápí už dva roky, oko bolí čím dál tím víc a čím dál míň vidím,“ svěřila se drobná žena z kraje vinic. Nesmírně ráda má dobrý tramín. „Když se to povede, až přijdu domů, s chutí si dám skleničku.“ Do smíchu jí ale nebylo. Nejdříve jí lékaři museli nasadit stereotaktický rám na hlavu. „Je to jediná nepříjemnost. Čtyři hroty šroubků musí proniknout kůží a opřou se o lebku. Samozřejmě že před tím ona místa lokálně umrtvíme,“ vysvětluje primář Liščák. Pak jde pacientka na operační sál. Protože oko se při zákroku nesmí hýbat, oční lékařka Iveta Hejduková ze střešovické kliniky ho injekčně znecitlivěla a dvěma stehy za oční svaly přišila k rámu. Ani tento zákrok pacienta příliš nebolí a vrchní sestra gama nože Romana Pěchoučková během asi patnáctiminutové operace s pacientem pořád mluví. Následuje magnetická rezonance, kde lékaři stanovují prostorové souřadnice řasnatého tělesa v oku. Na počítači pak přesně naplánují ohraničené ozáření této struktury gama nožem. Následuje 30 až 40 minut ozáření gama nožem v naprosto nehybné poloze na břiše, kdy hlava pacienta je ve speciálním rámu. Po zákroku jde pacient domů, nebo den zůstává v nemocnici. „Já tu zůstanu. Naši slíbili, že za mnou přijedou a že se alespoň podívají do Prahy. S nimi odjedu domů,“ svěřila se žena. Pana Karla těsně před ozářením oko silně rozbolelo a sestřička mu musela dát uklidňující injekci. „Už to chci mít za sebou,“ řekl a s humorem plnil všechny příkazy lékařů.

Zákrok je šetrný

Všech 72 operovaných pacientů unikátní metodou gama nožem je v pořádku. Jen v osmi případech oko slzelo několik týdnů, několik pacientů dostalo šedý zákal. Ten však bývá průvodním jevem zeleného zákalu a lékaři ho odoperovali. Všem pacientům bolest v oku přestala, tlak se vrátil do normálních hodnot. Nemoc nepokračuje, vidění se nezhoršuje. Naopak. „To je pro nás nesmírně povzbudivé, stejně jako fakt, že někteří tvrdí, že lépe vidí. Naprosto neškodný zákrok, kdy do oka nezasahujeme chirurgickými nástroji a odpadá celá škála možných komplikací nebo infekcí, tak může být nadějí při léčbě glaukomu. Jsme ale jen na začátku. A myslet si, že pomůžeme každému, je zatím utopie,“ tvrdí shodně primář Liščák i doktor Pilbauer. Ten o nové metodě již přednášel na mnoha zahraničních kongresech, kde byl o ni mimořádný zájem. Inadále ale platí klasické způsoby léčby. Lékaři z pracoviště gama nože také neberou žádné záznamy na operaci zeleného zákalu. Ty určuje oční lékař. Zákrok se totiž nehodí pro všechny pacienty, ale zatím jen pro ty, kde léčba kapkami nezabírá a glaukom je ve velmi pokročilém stadiu. „Dnes, kdy už máme určité zkušenosti, snažíme se ozařovat pacienty v časnějším stadiu nemoci. Metoda, která je na začátku, je však velmi nadějná a má velkou budoucnost,“ říká doktor Pilbauer.

Václav Pergl, Magazín Práva, 20.7.2002

Ohodnoťte tento článek!