Čeští vědci našli způsob, jak včas odhalit neviditelný nádor

Obr. 2 – Profil genové exprese pomocí cDNA mikroarray (DNA čip) odlišující 3 hlavní molekulárněgenetické podskupiny DLBCL – ABC-like, GCB-like a primární mediastinální B-lymfom (PMBL). Každý jednotlivý sloupek představuje expresi genů jednoho bioptického vzorku DLBCL a každý řádek odpovídá expresi jednoho genu. Míra relativní exprese je vyjádřena barevnou škálou (zelená negativní, červená pozitivní).

Vědci z lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně vyvinuli metodu, která pomůže mnohem dříve odhalit zhoubný nádor lymfatických uzlin. Napsal deník Dnes. Léčba tak může začít v raném stádiu, kdy se lze vyhnout nešetrnému ozařování a chemoterapii.

Svůj objev si čeští vědci nechali patentovat. Hematoonkologická klinika Masarykovy univerzity už s výsledky výzkumu týmu Borise Tichého pracuje, uvádí deník.

Lymfomy plášťových buněk podle Tichého patří k nejzákeřnějším a také velmi obtížně léčitelným typům nádorů.

„I když se je podaří s pomocí chemoterapie či ozařování potlačit, tak nad nimi nikdy docela nezvítězíme a ony začnou časem – aniž by měli ohrožení lidé sebemenší potíže – opět útočit. Někdy už do šesti měsíců, jindy až za pět let. Vrací se ale vždy,“ cituje deník tohoto vědce.

Jeho metoda analýzy DNA podle listu umožňuje s velkou přesností a zejména s nesrovnatelně větším předstihem než dosud předpovědět, že v krvi již jednou léčeného či stabilizovaného pacienta opět kolují nádorové buňky.

Brněnský objev je podle deníku velmi významný i proto, že metoda je mimořádně přesná. Nemoc včas odhalí v osmdesáti procentech případů. To je o 20 procent víc, než dosavadní způsoby, dodává deník.

Ohodnoťte tento článek!