Cévní chirurgie ustupuje od radikálních operací k šetrnějším zákrokům

Již páté Diskusní chirurgické dny, které tradičně pořádá chirurgické oddělení Nemocnice s poliklinikou v Klatovech, proběhly o víkendu na Churáňově. „Nosným tématem byla tentokrát cévní chirurgie a moderní trendy v této oblasti. V současné době totiž radikální operační výkony ustupují do pozadí ve prospěch miniinvazivních zákroků…

KLATOVY/CHURÁŇOV – které jsou pro pacienty mnohem méně zatěžující,“ vysvětlil primář klatovské chirurgie Jaromír Vondrů.

Šumavského setkání se zúčastnilo sedm desítek odborníků nejen ze západních Čech, ale ze všech koutů republiky. „Například kolegové z plzeňské kliniky přijeli s velmi pěknou prezentací léčby výdutí velkých tepen. Ty se donedávna řešily rozsáhlou operací a náhradou poškozené tepny, zatímco dnes, je-li to možné, se jen z minimálního řezu provede přemostění poškozeného místa zevnitř,“ uvedl příklad Jaromír Vondrů.

Účastníci šumavského setkání se shodli i na postupu při kritické ischemii dolních končetin, kdy dochází k uzávěru tepen v oblasti kolena krevní sraženinou. V současnosti se již nedoporučuje klasická otevřená operace, nýbrž zavedení tenkého katetru, jímž se na postižené místo aplikuje chemická látka, která sraženinu rozpustí.

„Hovořili jsme také o křečových žilách na dolních končetinách, respektive o posledním stadiu tohoto onemocnění – bércovém vředu. Tento stav způsobují méněcenné žíly spojující povrchní a hluboký cévní systém. Ty jsme nyní schopni přerušit pomocí endoskopu, aniž by se postižená končetina v místě vředu otvírala,“ popsal Jaromír Vondrů.

IVANA HARANTOVÁ, Klatovský deník, 31.5.2001

Ohodnoťte tento článek!