Chronická rinosinusitida jako imunitní onemocnění

Podle výsledků malé randomizované klinické studie publikované na setkání American Academy of Allergy, Asthma and Immunology by mohla být chronická rinosinusitida imunitním onemocněním způsobeným plísněmi, které se přenášejí vzduchem…

Autoři studie předpokládali, že vzdušné plísně iniciují imunitní reakci v sinech a mohou u jistých jedinců vyvolat chronickou sinusitidu.

30 pacientů s chronickou rinosinusitidou dostalo 2x denně do dutiny nosní buď 20 ml amphotericinu B nebo placebo. U všech pacientů bylo provedeno CT vyšetření paranazálních dutin v době zařazení do studie a 6 měsíců potom, endoskopické vyšetření nosu a přilehlých nosních dutin v době zařazení a po 3. a 6. měsíci.

Na základě nálezů CT autoři studie zjistili, že tloušťka zanícené sliznice se snížila o 8,8% u pacientů s antifungální léčbou oproti 2,5% redukci u pacientů s placebem. U 70% pacientů s amphotericinem došlo ke zlepšení endoskopického nálezu v nose a přilehlých nosních dutin oproti žádným změnám u pacientů s placebem.

„Jestliže věříme tomu, že plísně mohou být důležitým faktorem a příčinou imunitní reakce, která vyústí v chronickou sinusitidu, pak víme, že existuje i potenciální léčba,“ uvádí autoři studie.

Zdroj: AAAAI 60th Annual Meeting: Abstract 1228, March 23.,2004

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz, 2.6.2004

Autorka je externí spolupracovnicí redakce

Ohodnoťte tento článek!