Chybí jasná kritéria posuzování úspěšnosti protidrogových programů

Preventivních a léčebných programů zaměřených na drogové závislosti probíhá v České republice celá řada. Chybí ale měřítka, jak je hodnotit z hlediska jejich odborné úspěšnosti. Ministerstvo zdravotnictví proto představilo plán evaluace protidrogových opatření a programů…

Praha – který členským státům nařizuje Evropská unie.

„Potřebujeme studie, které zjistí, jak a které preventivní programy fungují a jak dosáhnout toho, aby léčebné programy byly zajištěny v nejkratším časovém intervalu, lépe a za nejnižší možnou cenu,“ uvedl Špaček.

V loňském roce proto vznikl projekt EPS (projekt výzkumu a evaluace protidrogových služeb), který garantuje Ministerstvo zdravotnictví. Nositelem tohoto projektu se stala Academia Medica Pragensis ve spolupráci s Výzkumným psychiatrickým ústavem – Psychiatrickým centrem Praha.

Projekt EPS se zaměřuje na podporu rozvoje české vědecko – výzkumné základny v oblasti výzkumu preventivních a léčebných protidrogových služeb.

Mělo by jít hlavně o proškolení českých odborníků předními českými i zahraničními experty. Projekt EPS loni začal v této oblasti spolupracovat s NIDA (National Institute on Drug Abuse) z Washingtonu.

NIDA je součástí Ministerstva zdraví a sociálních služeb Spojených států amerických a její poslání spočívá ve využívání vědeckých znalostí ke zvládnutí drogových závislostí jak na poli prevence tak i samotné léčby závislostí.

V této oblasti podporuje NIDA podle Patricie Needleové z této instituce 85 procent celosvětového výzkumu.

EPS provedla loni ve spolupráci se svými zahraničními partnery a Universitou v Hradci Králové pilotní evaluační studii. Ta se zaměřila na školní preventivní program „Připraveni pro život“.

ZKUŠENOSTI ČESKÝCH DĚTÍ:
70 procent dětí šestých třídmá zkušenost s alkoholem

50 procent má zkušenosts cigaretami

10 procent dětí vyzkoušelomarihuanu

„Naším záměrem bylo zjistit, zda a jakým způsobem je možné adaptovat ověřenou metodologii evaluační studie předních amerických výzkumníků na české podmínky a využít zahraničních zkušeností k rozvoji českých vyhodnocovacích postupů a nástrojů,“ řekla manažerka projektu Petra Exnerová-Jacobsová.

Výsledky studie, při níž bylo pomocí dotazníku testováno 337 dětí ze šestých a sedmých ročníků základních škol, mají podle ní jen orientační hodnotu, neboť tato fáze studie byla zaměřena na testovací procedury.

„Od července tohoto roku pokračuje projekt tvorbou reprezentativní školní studie, která odpoví na otázku, zda je vyhodnocovaný program účinný u české populace žáků,“ uzavřela Jacobsová.

Květa Havlová, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!