Císařský řez na přání: Kolik bude stát?

Studie amerických autorů srovnává náklady na porody vedené různým způsobem.
Průměrné náklady na vaginální porod bez augmentace porodní činnosti oxytocinem jsou u skupiny prvorodiček nižní o 15%, u vícerodiček o 20% než náklady spojené s plánovaným císařským řezem…

Odborná veřejnost vede v současnosti rozsáhlé diskuse na téma vaginální porod po císařském řezu. Diskutována je i otázka provedení císařského řezu na přání rodičky bez konkrétní lékařské indikace.

Závěry týkající se odborných a ekonomických aspektů jsou často velmi kontroverzní.

Studie amerických autorů srovnává náklady spojené s vedením porodu různým způsobem. Analyzuje 12 měsíční období na souboru 2400 porodů v neziskové nemocnici v Texasu.

Celková cena je součtem osobních a materiálových nákladů. Testované skupiny rodiček podle způsobu vedení porodu: vaginální porod u prvorodičky, vaginální porod u vícerodičky a plánovaný císařský řez.

Průměrné náklady na vaginální porod bez augmentace porodní činnosti oxytocinem jsou u skupiny prvorodiček nižní o 15%, u vícerodiček o 20% než náklady spojené s plánovaným císařským řezem.

Je-li však použit oxytocin, jsou náklady prakticky totožné. Při použití porodnické epidurální analgézie převýší náklady na vaginální porod náklady na plánovaný císařský řez, u prvorodiček dokonce o 10%. S nejvyššími náklady je spojen akutní císařský řez po neúspěšném pokusu o vaginální porod.

SROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA PORODY
Vaginální porod u nullipary s použitím oxytocinu a epidurální analgesie: $972
Vaginální porod u multipary s použitím oxytocinu a epidurální analgesie: $853
Plánovaný císařský řez: $918

Poskytovatelé porodnické péče by měli vyrovnat náklady na spontánní porod a porod plánovaným císařským řezem a eliminovat tak ekonomické tlaky na způsob vedení porodu ze strany pojišťovacích společností a státních institucí. K řešení tohoto problému jsou nutné další studie. Měly by upřesnit skutečné náklady, bezpečnost císařského řezu na přání rodičky a ekonomický vliv na zdravotnický systém, bude-li tento postup všeobecně přijat.

Práce otevírá otázku vlivu ekonomických faktorů na rozhodování v klinické praxi a také otázku práva ženy aktivně se podílet na rozhodovacím procesu o způsobu vedení porodu.

ZDROJ:

American Journal of Obsterics and Gynecology

(Bost, W.B.: Cesarean delivery on demand:What will it cost? Am J Obstet Gynecol, 2003,188:1418-23 www.mosby.com/ajog)

MUDr. Petr Křepelka, www.Zdravi.Euro.cz, 31.10.2003

Autor je externí spolupracovník redakce

Ohodnoťte tento článek!