Daňová poradna: odměny pro pacienty v klinické studii

Prosím o právní pomoc: nemocnice má klinickou studii, firma chce pacientům, kteří se zúčastní v klinické studii, dát odměnu tak, že pošlou finanční částku nemocnici, a ta pacienty vyplatí. Jak se tyto finanční částky daní? Zatím nevíme, jak velká bude částka pro pacienty. Odpověď najdete v článku…

Nevíte si rady s účetnictvím a máte konkrétní problém, se kterým potřebujete poradit? Na vaše otázky odpoví Pavel Vítek z daňové a účetní kanceláře Dates.

Pavla Pečenková:

Prosím o právní pomoc: nemocnice má klinickou studii, firma chce pacientům, kteří se zúčastní v klinické studii, dát odměnu tak, že pošlou finanční částku nemocnici, a ta pacienty vyplatí. Jak se tyto finanční částky daní? Zatím nevíme, jak velká bude částka pro pacienty. Děkuji

Odpovídá Pavel Vítek, daňová a účetní kancelář Dates:

Na tento dotaz nelze odpovědět pro nedostatek informací. Není mi jasné, na jakém podkladě budou pacienti dostávat peníze , t.j. na čem vznikl právní nárok na tyto peníze nebo zda jde o dar, t.j. poukázání peněz bez definovaného protiplnění.

Předpokládám, že v rámci klinické studie se pacient léčí, t.j. on sám nevykonává pro nikoho žádnou činnost, na základě které by s ním mohla být sepsána dohoda formálně naplňující pracovně právní rámec vztahu nebo smlouva o dílo.

Za účast ve studii by mohl být vyplacen i účastnický poplatek případně jakási forma odměny, a tento by nebyl placen jako příjem ze závislé činnosti. Pro pacienta by to byl ostatní – nahodilý příjem který by pokud by překročil částku 20.000,- Kč za předpokladu že pacient nebude mít dle § 10 jiných příjmů. Plátce takového příjmu tento nezdaňuje, měl by však plnit oznamovací povinnost, t.j. příjmy oznámit FÚ. Je též důležité, zda budete fungovat pouze jako redistributor peněz , t.j. obstaráte pro někoho jejich vyplacení, nebo tyto budou součástí vaší odměny za provádění studie pouze s požadavkem zadavatele studie použít je pro odměnu pacientům.

(red), www.ZDN.zc

Ohodnoťte tento článek!