Dětem s těžkou alergií na bodnutí hmyzem se doporučuje imunoterapie hmyzím jedem

„Děti se středně těžkými až těžkými projevy alergie na hmyz mají nižší riziko vážných alergických reakcí po bodnutí dokonce 10 až 20 let po ukončení imunoterapie,“ píše autor článku z časopisu New England Journal of Medicine dr. David Golden…

Vyplývá to z výsledků studie publikovaných v srpnovém vydání časopisu New England Journal of Medicine. Děti s těžkou alergickou reakcí by určitě měly absolvovat imunoterapii hmyzím jedem.

„Dobrou zprávou je, že děti se středně těžkými až těžkými projevy alergie na hmyz mají nižší riziko vážných alergických reakcí po bodnutí dokonce 10 až 20 let po ukončení imunoterapie,“ píše autor článku dr. David Golden, profesor medicíny na Johns Hopkins University v Baltimoru (USA).

Studie

Studie se účastnilo 512 dětí z celkového počtu 1033, u kterých byla mezi rokem 1978 a 1985 diagnostikována alergická reakce na hmyzí bodnutí. 356 dětí ze zmíněných 1033 absolvovalo imunoterapii hmyzím jedem. Mezi lednem 1997 a lednem 2000 se výzkumníci pokusili shromáždit data o všech těchto pacientech a zjišťovali, co se přihodilo mezi lety 1987 a 1999. Odpověď získali od 512 pacientů, tj. od 50% z původních 1033 dětí.

Průměrná doba od poslední kontroly byla 18 let, průměrná doba trvání imunoterapie byla u léčených pacientů 3,5 roku, incidence bodnutí hmyzem 43%.

Pacienti byli rozděleni do skupin v závislosti na typu předchozí reakce: Pacienti s těžkou lokální reakcí (minimálně 12 cm indurace 24 až 48 hodin po bodnutí), pacienti s lehkou systémovou reakcí (kopřivka, angioedém), pacienti se středně těžkou systémovou reakcí (lehká obstrukce dýchacích cest či hypotenze) a pacienti s těžkou systémovou reakcí (markantní obstrukce dýchacích cest či hypotenze).

Výsledky

Pacienti s anamnézou středně těžké až těžké alergické reakce na bodnutí měli vyšší procento těžkých reakcí v případě, že nebyli léčeni (7 z 22 pacientů = 32%) oproti těm, kteří imunoterapii absolvovali (2 ze 43 pacientů = 3%).

U žádného z 21 léčených pacientů, kteří měli v anamnéze jen lehkou systémovou reakci, se ve sledovaném období neobjevila těžká systémová reakce.

Závěr

Imunoterapie hmyzím jedem u dětí signifikantně snižuje riziko těžkých systémových alergických reakcí na bodnutí, účinek přetrvává až 10-20 let a tento prolongovaný benefit je vyšší, než jaký můžeme vidět u dospělých. Tato imunoterapie je doporučována dětem se středně těžkou až těžkou alergickou reakcí a jen málo je potřebná pro děti s lehčími reakcemi na hmyzí bodnutí.

Zdroj: N Engl J Med 2004, 351:668-674

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz

Autorka je externí polupracovnicí redakce

Ohodnoťte tento článek!