Dětští pacienti mohou léčit obezitu v lázních, dospělí jen jako samoplátci

Obezita v dětském věku – možnosti prevence


Dětská obezita pacientů patří mezi onemocnění, která zákon o veřejném zdravotním pojištění, resp. jeho příloha č. 5 Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči řadí mezi nemoci, u kterých lze poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči a hradit ji z veřejného zdravotního pojištění.

Jak připomněl mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý, vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 2/2015 Sb. stanovuje indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, obory specializace doporučujících lékařů, indikační zaměření lázeňských míst atd. Těmito dvěma normami se musí doporučující a navrhující lékaři řídit, stejně jako revizní lékaři, kteří návrhy na lázně potvrzují. Indikační seznam umožňuje lázeňskou léčbu obezity pouze u dětí. Příslušná indikační skupina má název „Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita“; v ní pak je indikace XXIV/2 – Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.

Adekvátní indikační skupina u dospělých se nazývá jen „Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí“ a indikaci „obezita“ vůbec neuvádí (jak doplnil mluvčí Tichý, stejně tomu bylo i v předchozím indikačním seznamu, tj. v legislativní normě č. 267/2012 Sb.). To znamená, že lázeňské léčení obezity u dospělých nemůže být hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pobyty cílené na redukci nadváhy ale řada lázeňských zařízení nabízí samoplátcům.

Návrh vždy od praktika

U indikace XXIV/2 – Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory se lázeňská léčebně rehabilitační péče dětem poskytuje jako péče komplexní, v délce trvání 28 dnů a s možností prodloužení (na základě lékařské indikace a schválení revizním lékařem). Lázeňský pobyt se může při prokázaném efektu předchozího pobytu i opakovat (opět jako komplexní a na 28 dnů), a to do 36 měsíců od začátku základního pobytu a 1x v průběhu kalendářního roku.

Lázeňskou léčbu pro danou indikaci může dítěti doporučit lékař odbornosti dětská endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Návrh vždy podává zdravotní pojišťovně registrující praktický lékař dítěte (nebo ošetřující lékař při hospitalizaci). „Léčbu obezity mohou klienti VZP absolvovat v lázeňských místech Bludov, Janské Lázně, Jeseník, Karlovy Vary, Klimkovice, Lázně Kynžvart, Luhačovice, Poděbrady, Teplice, Teplice nad Bečvou. V roce 2009 bylo léčeno 661 dětských klientů VZP s touto indikaci, následně 578 a 602, v roce 2012 to bylo 504 dětí, poté 393 a v roce 2014 počet stoupl na 481,“ uvedl Oldřich Tichý. Jak ale dodal, mimo péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění nabízí VZP svým klientům od letoška jako benefit také příspěvky na snížení nadváhy a obezity. Příspěvek může dosáhnout výše až 500 korun a čerpat ho mohou jak děti, tak dospělí.

Ohodnoťte tento článek!