Devatenáctým rytířem lékařského stavu je profesor Karel Křepela

Devatenáctým Rytířem českého lékařského stavu je přední osobnost lékařské vědy v oboru dětského plicního lékařství profesor Karel Křepela. Česká lékařská komora (ČLK) ocenila zejména jeho zásluhy o potlačení tuberkulózy u dětí v ČR.

Nový rytíř stavovské organizace, která sdružuje 48.000 lékařů, přebírá při slavnostním pasování rytířskou medaili a písemné stvrzení titulu.

ČLK uděluje titul od roku 1996 lékaři, který se mimořádně zasloužil o etiku povolání, rozvoj medicíny a humanismu nebo projevil mimořádně statečný občanský či lékařský postoj.

„Člověk neobyčejně skromný, s lidským přístupem ke svým dětským pacientům, který přes svůj vysoký věk je stále ještě činný ve svém oboru a stále má co nabídnout ze svých bohatých medicínských zkušeností mladším kolegům,“ charakterizovalo profesora Křepelu okresní sdružení ČLK v Kutné Hoře, které návrh na jeho pasování za rytíře podalo.

Profesor Křepela se letos dožívá 83 let, narodil se v roce 1929 v Praze. Po absolvování lékařské fakulty v roce 1953 nastoupil v nemocnici v Podbořanech, po dvou letech přešel na dětské plicní oddělení pražské Thomayerovy nemocnice, kde působí dosud.

V roce 1956 složil atestaci prvního stupně z pediatrie, v roce 1965 atestaci druhého stupně a o šest let později nástavbovou atestaci v oboru dětská TBC a respirační nemoci. Docentem byl jmenován v roce 1990, profesorem v roce 1993.

Vedle lékařské praxe se profesor Křepela věnuje přes 40 let činnosti pedagogické, pravidelně přednáší na tuzemských i zahraničních kongresech.

Prošel za svůj život řadou odborných funkcí, mimo jiné byl v letech 1981 až 1993 nejprve místopředsedou a od roku 1984 předsedou komise pro dětskou TBC a od roku 1981 je předsedou atestační komise v oboru pediatrie.

Napsal publikace Tuberkulóza dětí a dorostu a její diferenciální diagnostika a Atlas rentgenových snímků a kazuistik dětských plicních nemocí. Publikoval přes 90 odborných článků v tuzemských i zahraničních odborných časopisech.

Ohodnoťte tento článek!