Devitalizace jako placebo efekt?

Stávající pokusy o ověření tzv. devitalizační metody léčby nádorů u pacientů pozastavit a vrátit se znovu k výzkumu na zvířatech – tak uzavřel prof. MUDr. František Antoš z pražské FN Na Bulovce včerejší vystoupení v televizním pořadu 21 na ČT1… Někteří lékaři zapojení do experimentu poukazují na to, že devitalizace u nemocných v pokročilém stadiu rakoviny působí spíše jen jako tzv. placebo efekt…

– nová naděje alespoň dočasně podpoří psychiku nemocného.

F. Antoš proZdraví.Euro.cz 17. září uvedl, že jeho pracoviště se do experimentu zapojilo jedině proto, že tak rozhodlo MZ. Na dotaz, zda ministerstvo nemělo do tak závažného experimentu zapojit vědce z okolních vyspělých zemí, kde výzkumy probíhají často s mezinárodní účastí, F. Antoš odpověděl, že zahraniční odborníci by účast v tomto českém experimentu zřejmě odmítli. Nesplňuje totiž některé základní předpoklady, jež jsou vyžadovány při lékařském výzkumu v západních státech. Antoš se pokoušel zjistit skutečné výsledky dr. Karla Fortýna (ten letos v lednu zemřel) a dohledat jím „načerno“ operované pacienty, avšak to se mu nepodařilo, proto je ke zmínkám o údajně úspěšných pokusech prováděných Fortýnem v minulosti skeptický. Podle F. Antoše by z hlediska mezinárodně vedeného výzkumu vadilo, že v ČR dosud nebyl dokončen komplexní výzkum na zvířatech – v existujících studiích jsou zatím „nezacelená místa“, na něž by pravděpodobně poukázali zahraniční experti.

O tom, zda se v ověřování devitalizace u pacientů bude či nebude pokračovat, má v tomto týdnu rozhodnout MZ na základě stanoviska vědecké rady. Mezi jejími členy jsou také lékaři, kteří poukazují na vysoké náklady devitalizačního experimentu s nejistým výsledkem. Finanční prostředky by měly být podle nich směrovány spíše na zlepšení konvenčních postupů léčby.

(vla)

Ohodnoťte tento článek!