Devitalizace pacientů je zatím bez problémů

Bez vážnějších potíží je zatím prvních jedenáct pacientů se zhoubnými nádory, kteří v rámci klinických zkoušek podstoupili léčbu devitalizací v Masarykově onkologickém ústavu v Brně…

Brno – Novou metodu, při které se zhoubný nádor z těla neodstraní, ale pouze podváže, ověřují ještě tři další vybrané kliniky v republice. „V našem ústavu zatím tuto léčbu podstoupilo šest pacientů se zhoubnými nádory kůže a pět nemocných s karcinomem tlustého střeva a konečníku. Všichni byli v pokročilém stadiu onemocnění. Po zákroku docházejí na kontroly. Jen jeden z nich je dlouhodobě hospitalizován,“ uvedl ředitel Masarykova onkologického ústavu Jan Žaloudík. Na závěry je ale ještě brzy. „První zpráva pro vědeckou radu ministerstva zdravotnictví, která bude připravena v červnu, se bude týkat jen hodnocení komplikací, případně místního účinku,“ řekl Žaloudík. Kromě devitalizace nádorů kůže a tlustého střeva pokračují brněnští lékaři v experimentech s devitalizací u ledvinových nádorů. „Po protokolárním schválení je zkoušíme na myších. Ve spolupráci s liběchovickým ústavem živočišné genetiky dojíždějí brněnští urologové provádět devitalizace ledvin také u prasat. Mikroskopické nálezy zpracovávají naše laboratoře,“ upřesnil Žaloudík. První vlna zájmu o novou léčbu už podle onkologů poněkud opadla. „Odmítáme rozhodovat po telefonu nebo e-mailem. Každého nemocného chceme vidět a vyšetřit. Až pak případně navrhneme devitalizaci. Mnohé z těch, kteří se k nám hlásí, lze léčit standardními způsoby,“ konstatoval Žaloudík.

(jih), Zemské noviny, 5.5.2001

Ohodnoťte tento článek!