Devitalizace se zatím zastavuje

Vědci zjistili, že po podvázání nádoru se u nich objevily proteiny tzv. teplotního šoku, které mohou posílit imunitní systém proti nádorovým buňkám. V podvázaném melanomu nalezli i určitý typ bílých krvinek…

Vědecká rada ministerstva má proti podvazování nádorů důkazy

Praha – Dosavadní závěry klinických zkoušek podvazování zhoubných nádorů (devitalizace) nedovolují podle včerejšího vyjádření Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví pokračovat s ověřováním této metody u lidí.

Verdikt rady vychází ze stanovisek odborných lékařských společností. Předseda rady Jan Dvořáček upozornil, že ze čtyřiceti pacientů, kteří devitalizaci nádoru podstoupili minulý rok ve čtyřech oficiálně určených nemocnicích, až na dva všichni zemřeli.

„Někteří hned v prvních dnech po operaci na zánět pobřišnice nebo jiné komplikace,“ dodal s tím, že ověřování by mělo pokračovat dál na zvířatech.

Zastánci devitalizace tvrdí, že tato metoda už nemůže pomoci pacientům v závěrečné fázi onemocnění, kdy jsou v těle rozsáhlé metastázy a pokud jejich imunitní systém zatížila chemoterapie či ozařování.

S devitalizací už začala podle informací tisku vrchlabská nemocnice. Vědecká rada však proti ní nebude nijak postupovat, neboť je pouze poradním sborem ministra. „Zasáhnout musí ministerstvo nebo jiné státní orgány,“ řekl Dvořáček. Okresní zdravotní rada v Trutnově i ministerští úředníci prohlásili, že nemají důkazy o použití devitalizace ve Vrchlabí, není tedy důvod proti ní zakročit.

Vědecký tým z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd, který devitalizaci ověřuje na zvířatech, vyzvala Vědecká rada ministerstva k zahraniční oponentuře svých výzkumných výsledků a k jejich publikování. Rada doporučuje, aby se tým zaměřil na ověření devitalizace i na jiných zvířatech než jsou laboratorní, speciálně vyšlechtěná miniprasata.

Ze závěrů výzkumu liběchovského ústavu podle jeho pracovníků vyplývá, že u miniprasat se potvrdila devitalizací vyprovokovaná imunitní reakce organismu. Vědci zjistili, že po podvázání nádoru se u nich objevily proteiny tzv. teplotního šoku, které mohou posílit imunitní systém proti nádorovým buňkám. V podvázaném melanomu nalezli i určitý typ bílých krvinek. Ty zase dokážou zásluhou své toxické reakce nádorovou buňku zničit. Liběchovští nyní publikují tyto výsledky v zahraničním odborném časopise.

(ika), Hospodářské noviny, 18.6.2002

Ohodnoťte tento článek!