Dextromethorphan a diphenhydramin nejsou účinné v léčbě kašle u dětí

Podle výsledků randomizované studie publikovaných v červencovém vydání Pediatrics není ani dextromethorphan ani diphenhydramin lepší než placebo pro kontrolu nočního kašle či zlepšení kvality spánku u dětí…

Studie

Do studie bylo v průběhu jednoho roku zařazeno celkem 100 dětí s kašlem, který byl průvodním příznakem zánětu horních cest dýchacích. Účastníci studie byli ve věku 2 až 18 let, měli rýmu a kašel trvající méně než 7dní. Vyřazeni byli pacienti s anamnézou astmatu, s alergickou rýmou a ti, kteří opakovaně užívali některý ze zkoušených preparátů. Zařazeni byli i pacienti s mediotitidou a streptokokovou faryngitidou.

Děti byly rozděleny do tří skupin. První skupina dostala dextromethorphan v dávce 7,5 mg pro děti 2-5 let, 15 mg pro děti 6-11 let a 30 mg pro děti 12-18 let. Druhá skupina dostala diphenhydramin v dávce 1,25 mg/kg, třetí skupina pak placebo.

Hlavním cílem studie bylo sledovat kašel a kvalitu spánku. Rodiče pomocí dotazníku hodnotili kašel samotný i jeho vliv na kvalitu spánku jak dětí tak rodičů. Lék byl podán dětem 30 minut před spaním a další dotazník rodiče vyplňovali následující den.

Výsledky

Bylo zaznamenáno dramatické zlepšení symptomů ve všech třech skupinách – průměrně pokleslo kombinované skóre symptomů z 19,83 na 8,93, nicméně ani dextrometorphan ani diphenhydramin nebyly v ničem lepší než placebo. Navíc jsou obě účinné látky potencionálně toxické.

Ve skupině s dextromethorphanem byla ve větší míře pozorována nespavost, ve skupině s diphenhydraminem pak netečnost.

Zdroj: Pediatrics 2004,114:e85-e90

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz

Autorka je externí spolupracovnicí redakce Zdravotnictví a medicína

Ohodnoťte tento článek!