Diabetologové se distancují od alternativní metody MDM

MDM Centrum, MDM,

Česká diabetologická společnost ČLS JEP se ve svém prohlášení distancuje od metody tzv. Mesodiencefalické modulace, která je proklamována jako účinná v léčbe diabetické neuropatie i při hojení syndromu diabetické nohy.

 

Prohlášení České diabetologické společnosti ČLS JEP

S ohledem na sílící mediální kampaň týkající se metody tzv. „Mesodiencefalické“ modulace (MDM) v léčbě diabetické neuropatie a nyní i v hojení syndromu diabetické nohy a prevenci amputací, prohlašuje výbor České diabetologické společnosti, že se od této metody opakovaně distancoval a nadále hodnotí MDM jako metodu bez objektivně prokázané účinnosti v uvedených indikacích.

Zdůvodnění

V objektivně dohledatelných zdrojích (např. PUBMED) nelze nalézt odborné publikace, které by doložily racionálnost použití této metody u bolestivé formy diabetické neuropatie či syndromu diabetické nohy. K dispozici je pouze jediný odborný článek, jehož autory jsou doc. Lacigová a kolektiv, vedený prof. Rokytou. Jde o randomizovanou placebem kontrolovanou studii, která dokládá, že efekt metody na bolest i psychický stav nemocných s diabetickou neuropatií je zcela srovnatelný s efektem placeba.

Stanovisko ČDS bylo opakovaně zasláno na MZ a je v souladu se stanoviskem České neurologické společnosti ČLS JEP ze dne 12.7. 2013.

26. března 2014

Za výbor České diabetologické společnosti ČLS JEP

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

předsedkyně

Ohodnoťte tento článek!