Diagnostika a léčba chronické žilní nedostatečnosti

…O diagnostice a léčbě chronické žilní nedostatečnosti bude přednášet MUDr. Petr Lepší, primář ambulance pro choroby cév Nemocnice Na Homolce Praha. Odborný seminář se koná dnes od 18,30 hodin v Purkyňově síni Okresní hygienické stanice Cheb…

Nejčastější příčinou smrti zůstávají nadále nemoce srdce a cév. Mezi ně patří i nemoci žilního systému, i když jsou poněkud mimo proud hlavního zájmu. Nejčastěji se setkáváme s kombinací zánětu žilní stěny ve spojení se žilní trombózou. Nejzávažnější komplikací hluboké žilní trombózy je plicní embolie, která je třetí nejčastější příčinou smrti v uvedené kategorii chorob (po ischemické chorobě srdeční, akutní cévní mozkové příhodě). Současně je však onemocněním, u něhož je velmi známá účinná léčba i prevence. Zanedbání, kromě fatálních komplikací, pak často vede k rozvoji těžkého chronického stavu – posttrombotickému syndromu – a po létech k vývoji recidivujících bércových vředů.

O diagnostice a léčbě chronické žilní nedostatečnosti bude přednášet MUDr. Petr Lepší, primář ambulance pro choroby cév Nemocnice Na Homolce Praha. Odborný seminář se koná dnes od 18,30 hodin v Purkyňově síni Okresní hygienické stanice Cheb. Odbornou veřejnost zveme k hojné účasti.

(Cab), Chebský deník, 3.5.2001

Ohodnoťte tento článek!