Distributoři a pojišťovny žádají jasná pravidla pro ceny léků

Po vstupu Česka do Evropské unie by měl každý pacient vědět nejen to, kolik bude doplácet na své léky, ale i to, proč jsou, nebo nejsou jeho léky pojišťovnou hrazeny. Mechanismy pro stanovení úhrad léků jsou popsány v transparenční směrnici Evropské komise…

PRAHA – Distributoři léčiv a zdravotní pojišťovny upozorňují, že velká část ustanovení směrnice není do české legislativy zavedena, a požadují proto nápravu.

Zástupci ministerstva zdravotnictví tvrdí, že transparentnost procesu stanovování úhrad léčiv ze zdravotního pojištění je v ČR vyřešena. Podle ministerstva požadavky unie splňuje vytvoření kategorizační komise a stanovení pravidel její práce.

Ředitel Mezinárodní asociace farmaceutických společností Pavol Mazan řekl, že podle evropské směrnice musí stát oznamovat rozhodnutí o výši úhrady z pojištění, zdůvodňovat ho a dát možnost odvolání. Kategorizační komise při českém

ministerstvu zdravotnictví sice připravuje doporučení, na jejichž základě vzniká vyhláška o úhradách, ale svá doporučení nezdůvodňuje.

Mazan připustil, že proti rozhodnutí komise lze podat odvolání, ale tato možnost je podle jeho názoru formální.

Podle vedoucí oddělení lékové politiky katedry sociální a klinické farmacie Univerzity Karlovy Lenky Práznovcové se výše úhrad odvíjí od výše cen. Proto je pro lékovou politiku důležité zavést jednoznačně objektivní kritéria stanovení cen léků, která by znaly všechny subjekty lékové politiky.

DÁLE ČTĚTE:
ČR je na dobré cestě k transparentnosti\\

Rakouský právník Kornel Kossuth řekl, že evropská směrnice vyrovnává zájmy výrobců, zdravotních pojišťoven a pacientů. Evropská komise bude přísně sledovat, zda nové členské státy správně zahrnují transparenční směrnici do svých právních řádů. Evropský soudní dvůr v minulosti projednával postup Finska

a Rakouska.

Ceny léků jsou na českém trhu nyní v průměru o 70 procent nižší než v EU. Ceny léků vyráběných v ČR jsou dokonce ještě nižší. Jestliže čeští výrobci prokážou kvalitu, účinnost a bezpečnost svých léčiv a dosáhnou jejich registrace v zemích

unie, budou moci své výrobky úspěšně exportovat.

Volný pohyb zboží, může vést k tomu, že zahraniční lék, který bude v Česku levnější, bude znovu reexportován. Podle Mazana to povede k tomu, že výrobci nebudou brát v úvahu českou kupní sílu, ale budou se přizpůsobovat cenám v unii.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!