Do Evropy nelze vstoupit s českou první atestací

Čeští lékaři, kteří získali v rámci postgraduálního vzdělávání tzv. první atestaci, nesplňují požadavky evropských směrnic, na jejichž základě se v členských státech Evropské unie uznávají lékařské diplomy a kvalifikace…

Tento fakt vyplynul z diskuse mezi členy evaluační mise Evropské komise a zástupci českých lékařů, jež v minulém týdnu proběhla na ministerstvu zdravotnictví. Britský lékař Leonard Harvey, který při hodnocení úrovně vzdělávání v ČR vedl pracovní skupinu zaměřenou na profesní přípravu lékařů, upozornil na zcela novou evropskou direktivu z minulého roku. Ta aktualizuje všechny dosavadní směrnice EU k lékařskému i dalším zdravotnickým povoláním a členské země jsou povinny implementovat ji do národního práva k lednu 2003.

Podle nové evropské direktivy se prodlužuje minimální doba školení praktických lékařů z nynějších dvou let na tři roky. Směrnice, na niž upozornil L. Harvey, se však významně dotýká i všech lékařů – specialistů, neboť se v ní aktualizuje seznam lékařských odborností a rovněž se vymezují požadavky na minimální dobu školení. Většinou musí školení lékařů – specialistů trvat alespoň čtyři až pět let (například u pediatrů, geriatrů či internistů), jen výjimečně jde o tři roky (např. alergologie). „S uznáváním vzdělání budete mít problémy, pokud na tyto požadavky nezareagujete,“ uvedl L. Harvey. Avšak dodal, že na přípravu nových právních předpisů v ČR ještě zbývá čas a členové mise Evropské komise jsou ochotni ministerstvu zdravotnictví s touto oblastí maximálně pomoci.

(boš), ww.Zdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!