Domácí zdravotní péče na Berounsku existuje téměř dva roky

V čem spočívá vaše práce? – Měla by pacientům ulehčit uzdravení, zkrátit pobyt v nemocnici nebo ji zcela nahradit. Při bolestivých stavech aplikujeme také injekce. Jsme vybavené a odborně erudované i na podávání infuzí v domácnosti…

Berounsko – Zuzana Tíkalová provozuje s dalšími zdravotními sestrami domácí zdravotní péči na okrese Beroun. Toto uskupení vzniklo v roce 2000. Od 1. července téhož roku má podepsanou smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Zuzaně Tíkalové jsme položili několik otázek týkajících se její práce.

Máte smlouvu i s dalšími pojišťovnami?

Ano, dokonce dřív než se všeobecnou, takže vlastní činnost začala v lednu roku 2000. Po dvaadvaceti měsících působení už máme na svém kontě desítky až stovky ošetřených pacientů.

Jak si vybíráte pacienty, kdo vám zadává práci?

Mohou nám ji přidělit pouze obvodní lékaři a na časově omezenou dobu nemocnice po hospitalizaci pacienta. Jen na základě jejich doporučení může být tato péče hrazena. Je to stejné jako s receptem na lék. S receptem zamíří nemocný do lékárny, s doporučením na naši péči jedeme my za pacientem. Četnost návštěv určuje lékař, to nemůžeme ovlivnit. Nemůžeme zajišťovat sociální potřebnost pacienta. Jsme v součinnosti s odborem sociální péče městského úřadu a s centrem služeb zdravotně postižených, které zajišťují osobní asistenci u pacientů.

V čem spočívá vaše práce?

Měla by pacientům ulehčit uzdravení, zkrátit pobyt v nemocnici nebo ji zcela nahradit. Při bolestivých stavech aplikujeme také injekce. Jsme vybavené a odborně erudované i na podávání infuzí v domácnosti. Poskytujeme také hospicovou péči, pokud se pacient rozhodne dožít doma, proto musíme být částečně i psycholožky.

Co pacienti potřebují nejčastěji?

Nejvíc vyžadované jsou převazy například bércových vředů. Jezdíme také dávat injekce, ale aplikaci inzulínu děláme pouze u nevidomých pacientů nebo lidí s těžkou sklerózou. Jinak si ho aplikují sami. Samostatnou kapitolou je péče o lidi, kteří mají udělaný vývod. Učíme je používat pomůcky a dodržovat hygienu. K základní péči se dá vždycky domluvit další podle potřeb pacienta. Služby se dají nasmlouvat na sedm dní v týdnu, čtyřiadvacet hodin denně. To ovšem neznamená, že bychom byly připravené v noci na zavolání k nemocnému. Pouze když lékař uzná, že pacient potřebuje například injekci pozdě večer, přijedeme.

V jaké oblasti Berounska působíte?

V okresním městě a okolí. To znamená od Králova Dvora, Zahořan, Hudlic až po Nižbor, Chyňavu a na druhé straně třeba Tetín. Nově jsme nasmlouvaly Loděnici, Chrustenice a Vráž. Kontaktní místo máme od května v Havlíčkově ulici v Berouně v Centru služeb zdravotně postižených, kde máme vyhrazené úterý a čtvrtky vždy od čtrnácti hodin.

Co vám tato práce dala?

Po patnácti letech na chirurgii mi tato práce dává možnost odborného růstu i v jiné oblasti. Pozitivně na mě působí, jak se pod naší péčí zlepšuje zdraví klientů.

JIŘINA LEITNEROVÁ, Berounský deník, 13.5.2002

Ohodnoťte tento článek!