Přejít na obsah

Dovolená pracovníků záchranné služby

zpět
14.4.2011
záchranka, sanitka, pohotovost
zvětšitzáchranka, sanitka, pohotovostZdroj: www.ambulanz-biel.ch

záchranka, sanitka, pohotovost | Zdroj: www.ambulanz-biel.ch

 

"Je možné dát (nařídit) sestře zdravotnické záchranné služby dovolenou v sobotu nebo neděli?" ptá se čtenářka Zdravotnictví a medicína. Na její dotaz odpovídá JUDr. Pavel Zajíc.

Z Vašeho velmi stručného dotazu dovozuji, že Vaše pracovní doba je rozvržena nerovnoměrně. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby přitom znamená, že pracovní doba je rozvržena nerovnoměrně na jednotlivé týdny. V některých týdnech je kratší a v jiných delší než stanovená týdenní pracovní doba.

Avšak v rámci příslušného vyrovnávacího období (26 týdnů po sobě jdoucích, v případech vymezených v kolektivní smlouvě nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích) se průměrná pracovní doba rovná délce stanovené týdenní pracovní doby.

Nerovnoměrným rozvržením pracovní doby je jakékoli rozvržení pracovní doby, kdy má dojít k rozdílnému výkonu práce v jednotlivých týdnech.

Rozvrh týdenní práce

Pro sjednání nerovnoměrného rozvržení pracovní doby platí, že zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději dva týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena.

Zaměstnanec se přitom může se zaměstnavatelem dohodnout i na jiné (kratší než 14denní) době pro seznámení.

Čerpání o víkendu

Z formulace Vašeho dotazu předpokládám, že na základě nerovnoměrně rozvržené pracovní doby připadá Vaše pracovní směna na sobotu a neděli. Pokud tomu tak skutečně je, pak platí, že v takovém případě, kdy v rámci nerovnoměrně rozvržené pracovní doby připadá Vaše pracovní směna na sobotu či neděli, může zaměstnavatel určit čerpání dovolené na sobotu či neděli.

Argument, že je Vám nařizováno čerpání dovolené v sobotu a neděli, kdy jiní zaměstnanci (s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou) mají volno, není na místě, neboť sobota a neděle ve Vašem případě byly dny, kdy jste měla vykonávat práci pro zaměstnavatele.

Zaměstnavatel určuje, ale…

Pro úplnost uvádím, že dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace. Jestliže u zaměstnavatele odbory nepůsobí, sestavuje rozvrh čerpání dovolené zaměstnavatel samostatně. Při tom přihlíží ke svým provozním potřebám a k oprávněným zájmům zaměstnance.

Závěrem tak uvádím, že za předpokladu, že je Vaše pracovní doba rozvržena nerovnoměrně a na sobotu nebo neděli připadá den, kdy máte povinnost vykonávat pro zaměstnavatele práci, je zaměstnavatel oprávněn nařídit Vám čerpání dovolené v sobotu nebo neděli.

Zároveň však poukazuji na skutečnost, že určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se spolu nedohodnou na kratší době. V případě, že by k takovému (písemnému) oznámení nedošlo, nejste povinna dovolenou v takto určeném termínu čerpat.

JUDr. Pavel Zajíc, advokátní kancelář Kubica, Zajíc a partneři


Klíčová slova

Autoři

www.Zdravi.Euro.cz

Komentovat článek: Dovolená pracovníků záchranné služby

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

Komentáře

Do této diskuse prozatím nikdo nepřispěl.

přidat komentář
 
 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné