Droga považovaná za náhradu extáze je nečekaně toxická

S velmi překvapivým objevem přišli vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). Zkoumali populární drogu MDAI (známou též jako mindy nebo sparkle), která je užívána jako obdoba tzv. extáze (MDMA). Objevili, že droga je nečekaně toxická a při určitém způsobu podání je v dávce, jíž výzkumníci původně považovali za relativně bezpečnou, v 90 % případů smrtelná.

Dávka neměla být smrtelná

Tým vedený MUDr. Tomášem Páleníčkem uskutečnil sérii pokusů na potkaním modelu s cílem objasnit, jak MDAI působí na chování, mozkovou chemii a metabolismus. “Zkoumáme účinky a dopady řady nových rekreačních drog. V současné době víme o drogách jako je MDAI většinou velice málo. Našim hlavním cílem je proto zodpovědět otázky týkající se jejich vlivu na chování, mozek a celé tělo. Tím poskytneme užitečné informace lékařským zařízením a složkám odpovědným za prevenci drogového rizika,“ popisuje doktor Páleníček z NUDZ.

„Testy zahrnovaly různě vysoké dávky drogy, od srovnatelných s těmi, které užívají běžní uživatelé, až po dávku záměrně výrazně vyšší, kvůli zkoumání potenciální toxicity. Podkožně aplikovaná nejvyšší dávka (40 mg/kg ) přitom nebyla zamýšlena jako smrtelná. K našemu překvapení se však ukázala být z 90 % smrtelnou, a to ve většině případů do hodiny po injekční aplikaci. Bylo to nečekané, jelikož běžně užívaná droga extáze se u zvířat ve stejné dávce používá k testování neurotoxicity (pro nervový systém). Výsledky našich dalších měření odhalily, že již dávka kolem 28 mg/kg MDAI podaná podkožně je smrtelná pro zhruba 50 % zvířat,“ vysvětluje doktor Páleníček.

Již malá dávka poškodila játra a plíce

Toxicita byla pozorována u zvířat, která byla umístěna společně v jedné kleci, kde díky této podmínce, která imituje prostředí přeplněných tanečních parties, došlo k výraznému vzestupu tělesné teploty a pocení zvířat (pro potkany zcela netypické) v důsledku tzv. serotoninového syndromu. U jedinců, kteří byli po aplikaci umístěni samostatně, nedošlo po podání k tak výrazné změně teploty. U uhynulých zvířat byl jako příčina úmrtí určen otok mozku s multiorgánovým selháním v důsledku tzv. diseminované intravaskulární koagulopatie (jedná se o velmi závažnou krvácivou poruchu, u které na jedné straně vznikají mikrosraženiny v orgánech vedoucích k uhynutí tkáně v důsledku nedostatečného prokrvení a na druhé straně nekontrolovatelné krvácení do všech orgánů).

„Všechny tyto příznaky jsou právě důsledkem již zmíněného serotoninového syndromu, který je nejobávanější smrtelnou komplikací spojenou s užitím drogy extáze a jiných podobných drog. Za zmínku stojí, že již dávka 20 mg/kg vedla k závažným projevům toxicity na orgánech, především na játrech a plicích“ pokračuje doktor Páleníček.

Roli hrají i další okolnosti, včetně způsobu podání

„Nutno zmínit, že při orálním podání zvířata dávku 40 mg/kg bez problémů přežila. I přesto doporučujeme brát v potaz potenciální nebezpečí i při orálním užití. Efekt drog včetně MDAI závisí na mnoha faktorech zahrnujících zdravotní stav, věk, pohlaví a genetiku, nehledě na způsob podání, kdy právě prostředí tanečních parties s výraznou agregací lidí, zvýšenou fyzickou aktivitou a vyšší okolní teplotou může výrazně zvyšovat toxicitu drog jako je MDAI “ dodává MUDr. Páleníček.

„Podle našeho výzkumu je užívání MDAI v porovnání s MDMA mnohem riskantnější. Uživatelé sami popisují účinky MDAI jako ne příliš silné, což vede k nutkání vzít si drogy hodně nebo ji zkombinovat s jinou, přitom jsou již evidována úmrtí i po samotném MDAI. Varujeme tedy veřejnost před touto drogou. Injekční podání MDAI je pak zvláště nebezpečné. Navíc většina drog z internetového prodeje, tzv. „head shopů“ nebo pořízená na ulici, v současnosti velmi často obsahuje jiné látky, než za jaké jsou vydávány, často jsou kontaminovány meziprodukty výroby anebo se jedná o směsi látek. Rekreační uživatelé by tedy vždy měli počítat s možností, že si mohou MDAI a jiné nebezpečné látky vzít nevědomě,“ zdůrazňuje MUDr. Páleníček.

Objev byl publikován: Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Volume 69, 1 August 2016, Pages 49–59

Ohodnoťte tento článek!