Dva kongresy v jednom setkání

V prostorách Akademického centra Univerzity T. Bati ve Zlíně letos opět proběhly ve dnech 12. až 15. září paralelně dvě významné akce s mezinárodní účastí: VIII. kongres interní medicíny pro lékaře v praxi a VI. kongres gerontologie a geriatrie…

Odlišnost setkávání lékařů ve Zlíně od podobných odborných akcí spočívá v orientaci na farmakoterapii a dále, jak napovídá název kongresu, v zaměření na praktické problémy lékařů v praxi – terénních lékařů, praktiků, internistů i jiných odborností. I letošní program byl pestrý – v tematických blocích zahrnoval celé spektrum problematiky praktické medicíny. Například v blocích „Terapeutické trendy v interní medicíně“ mohli návštěvníci nad vybranými tématy diskutovat s předními experty oboru nebo se s nimi setkat v komorní atmosféře individuálních rozhovorů organizovaných mimo jednací sály.

Reportáž z kongresů a shrnutí jejich odborného profilu přineseme na stránkách Lékařských listů č. 42. (jch)

Ohodnoťte tento článek!