Dvacátým rytířem lékařského stavu je profesor Jiří Heřt

Dvacátým Rytířem českého lékařského stavu je přední osobnost lékařské vědy v oboru anatomie a osteologie profesor Jiří Heřt. Vědecké metody v medicíně obhajuje i jako zakládající člen Českého klubu skeptiků Sisyfos.

Česká lékařská komora (ČLK) ocenila jeho vědecký přínos i pevné morální zásady. Nový rytíř stavovské organizace, která sdružuje 48.000 lékařů, přebírá při slavnostním pasování rytířskou medaili a písemné stvrzení titulu.

„Moudrost, skromnost, nezištnost a pracovitost, spolu s pevnými morálními zásadami zdobí rytíře. Jsem hluboce přesvědčen, že do pomyslné síně slávy vstupuje pan profesor v pořadí jako dvacátý rytíř právem,“ řekl ČTK prezident komory Milan Kubek.

ČLK uděluje titul od roku 1996 lékaři, který se mimořádně zasloužil o etiku povolání, rozvoj medicíny a humanismu nebo projevil mimořádně statečný občanský či lékařský postoj.

Profesor Heřt se letos 5. dubna dožívá pětaosmdesáti let. Narodil se v Lounech, medicínu studoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Už jako medik pomáhal v pražském anatomickém ústavu, po promoci odešel do Plzně, kde působil v anatomickém ústavu. Zde se začal věnovat osteologii, zaměřil se na cévní zásobení kostí, jejich růst a přizpůsobení zátěži.

Po okupaci roku 1968 musel z ústavu odejít a až do roku 1990 pracoval jako závodní lékař v chomutovských válcovnách trub. Tam se poprvé setkal s působením léčitelů a od roku 1985 se začal vědecky zabývat problematikou alternativní medicíny. Napsal řadu článků i základních publikací, včetně jediného českého slovníku esoteriky a pavěd.

„Jakkoli je pan profesor význačným a všeobecně uznávaným anatomem a špičkovým osteologem, do povědomí veřejnosti vstoupil především díky svému kritickému postoji k šarlatánům a takzvané alternativní medicíně. Jeho knihy přinášejí kritickou analýzu homeopatie. Přinesly mu popularitu i nenávist homeopatů usvědčených z podvodu,“ řekl Kubek. Ocenil zejména nejznámější Heřtovu publikaci upozorňující na rizika nevědeckých metod v medicíně s názvem Alternativní medicína a léčitelství.

Ohodnoťte tento článek!