„Efekt bílého pláště“ potvrzen studií britských vědců

Studie britských vědců publikovaná v The British Medical Journal potvrzuje znovu a jednoznačně vliv „efektu bílého pláště“ na měření krevního tlaku. Již pohled lékaře nebo sestry vyvolává u většiny pacientů vzestup krevního tlaku…

Studie poprvé hodnotila „efekt bílého pláště“ v podmínkách praxe rodinného lékaře.

Studie se zúčastnilo osm lékařů a tři sestry spolu s 200 pacienty s nově diagnostikovaným, delší dobu sledovaným nebo léčeným krevním tlakem. U každého pacienta byl krevní tlak měřen lékařem, dvěma sestrami a samotným pacientem. Pacient si měřil tlak buď doma nebo v praxi lékaře v místnosti, ve které nebyl přítomen nikdo z ošetřujícího personálu. Poté byly zjištěné hodnoty srovnávány s denními hodnotami ambulantního 24 hodinového měření.

Výsledek: Hodnoty tlaku z lékařských měření byly o 18,9/11,4 mm Hg vyšší než měření referenční. Měření samotnými pacienty naproti tomu vykazovala jen o 4,6/6,4 mmHg vyšší hodnoty. Tyto hodnoty byly přesnější než výsledky naměřené sestrami. I samoměření v ordinaci vyvolalo „efekt bílého pláště“, přestože pacient neviděl žádný personál

Více o studii: Comparison of agreement between diffrent measures of blood pressure in primary care and daytime ambulatory blood pressure (ve formátu *.pdf)

MUDr. Miloš Němec pro www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!