„Efektivní nemocnice 2013 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“

Ilustrační foto; konference

Ve dnech 25. 11.2013 a 26. 11. 2013 se bude konat již 8. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2013 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“. Akce se bude konat v Congress Hotelu Clarion v Praze – Vysočanech.

Tato pozitivně laděná odborná akce je určena ředitelům a řídícím pracovníkům zdravotních pojišťoven a nemocnic. Moderování a řízení konference se opět ujal pan Daniel Takáč.

Odbornou konferenci zahájí tyto osobnosti:

– MUDr. Přemysl Sobotka – místopředseda Senátu Parlamentu České republiky

– Ing. Petr Nosek – náměstek pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví České republiky,

– MUDr. Jiří Běhounek – předseda Komise pro zdravotnictví Asociace krajů ČR, místopředseda správní rady VZP ČR, hejtman Kraje Vysočina,

– Ing. Zdeněk Kabátek – generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny

– MUDr. Vladimír Pavelka – ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

– prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – proděkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

– p. Stuart Schaag – obchodní rada ambasády USA

Hlavními letošními tématy jsou:

pondělí 25. 11. 2013 (14:00 – 20:00) – Strategie ve zdravotnictví – vztahy mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi v nadcházejícím roce

Finance rok 2014 – pojišťovny a nemocnice:

• Změna strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic

• Úhradová vyhláška 2014

• Kompetence zdravotních pojišťoven: dostupnost místní a časová

Aktuální legislativa ve zdravotnictví

• Bilance – přínos pro pacienty, poskytovatele a plátce

• Aktuální problémy – co se podařilo a nepodařilo?

• Ústavní soud a jeho nálezy v oblasti „nadstandardu“

• Občanský zákoník po nabytí účinnosti 1. ledna 2014 a jeho dopady do oblasti zdravotnictví

Vystupující a diskutující: Představitelé zdravotních pojišťoven a Svazu zdravotních pojišťoven, představitelé zřizovatelů fakultních a krajských nemocnic

úterý 26.11.2013 (10:00 – 12:00) – Nejlepší manažerské zkušenosti ředitelů zdravotních pojišťoven a nemocnic a jejich vliv na:

• ekonomické řízení nemocnice

• zvyšování bezpečnosti

• zvyšování kvality zdravotní péče v nemocnicích

Vystupující a diskutující: Ředitelé zdravotních pojišťoven, fakultních a krajských nemocnic, lékařských fakult a vzdělávacích institucí

Další informace a přihlášky: www.hc-institute.org

Ohodnoťte tento článek!