Efektivní nemocnice 2013 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic

Ilustrační foto; konference

Ve dnech 25. 11. 2013 a 26. 11. 2013 se bude konat již 8. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2013 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“.

Na této akci zazní zkušenosti od nejpovolanějších odborníků, včetně generálních ředitelů dvou největších zdravotních pojišťoven na Slovensku: Ing. Marcela Foraie, MPH – předsedy představenstva a generálního ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Slovenské republiky a Ing. Martina Kultana – předsedy představenstva a generálního ředitele zdravotní pojišťovny DÔVERA, a.s.

Tato pozitivně laděná odborná akce je určena ředitelům a řídícím pracovníkům zdravotních pojišťoven a nemocnic.

Akce se bude konat v Congress Hotelu Clarion v Praze – Vysočanech.

Moderování a řízení konference se opět ujal pan Daniel Takáč.

Odbornou konferenci zahájí tyto osobnosti:

MUDr. Přemysl Sobotka – místopředseda Senátu Parlamentu České republiky

MUDr. Jiří Běhounek – předseda Komise pro zdravotnictví Asociace krajů ČR, místopředseda správní rady VZP ČR, hejtman Kraje Vysočina

Ing. Zdeněk Kabátek – generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Ing. Marcel Forai, MPH – předseda představenstva a generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Slovenské republiky

Ing. Martin Kultan – předseda představenstva a generální ředitel zdravotní pojišťovny DÔVERA, a.s., Slovenská republika

MUDr. Vladimír Pavelka – ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy

p. Steven Kashkett – Deputy Chief of Mission, ambasáda USA

Hlavními letošními tématy jsou:

pondělí 25. 11. 2013 (14:00 – 20:00) – Strategie ve zdravotnictví – vztahy mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi v nadcházejícím roce

Finance r. 2014 – pojišťovny a nemocnice

• Změna strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic

• Úhradová vyhláška 2014

• Kompetence zdravotních pojišťoven: dostupnost místní a časová

Aktuální legislativa ve zdravotnictví

• Bilance – přínos pro pacienty, poskytovatele a plátce

• Aktuální problémy – co se podařilo a nepodařilo?

• Ústavní soud a jeho nálezy v oblasti „nadstandardu“

• Občanský zákoník po nabytí účinnosti 1. ledna 2014 a jeho dopady do oblasti zdravotnictví

Vystupující a diskutující: Představitelé zdravotních pojišťoven a Svazu zdravotních pojišťoven, představitelé zřizovatelů fakultních a krajských nemocnic

úterý 26. 11. 2013 (10:00 – 12:00) – Nejlepší manažerské zkušenosti ředitelů zdravotních pojišťoven a nemocnic a jejich vliv na:

• ekonomické řízení nemocnice

• zvyšování bezpečnosti

• zvyšování kvality zdravotní péče v nemocnicích

Vystupující a diskutující: Ředitelé zdravotních pojišťoven, fakultních a krajských nemocnic, lékařských fakult a vzdělávacích institucí

Více informací naleznete na: http://hc-institute.org

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!