„Efektivní nemocnice 2014 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“

Ve dnech 25. 11. 2014 a 26. 11. 2014 se bude konat již 9. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2014 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“. Akce se bude konat v Congress Hotelu Clarion v Praze – Vysočanech.

Tato pozitivně laděná odborná akce je určena ředitelům a řídícím pracovníkům zdravotních pojišťoven a nemocnic.
Moderování a řízení konference se opět ujal pan Daniel Takáč.

Hlavními letošními tématy jsou:

Úterý 25.11.2014 (13:30 – 20:00)

Finance rok 2015 – pojišťovny a nemocnice:

• Systém dlouhodobé stabilizace českého zdravotnictví
• Strategie Public Health v České republice
• Úhradová vyhláška 2015
• Změna strategie a sítě poskytovatelů akutní péče
• Objektivní kritéria nákupu zdravotní péče z pohledu managementu zdravotních pojišťoven

Plánované změny legislativy Ministerstva zdravotnictví České republiky na rok 2015:

• Zhodnocení dopadu nového Občanského zákoníku na činnost nemocnic
• Preventivní opatření pro nemocnice a zvýšení odpovědnosti statutárních zástupců
• Náhrady škod a odškodňování, pojištění odpovědnosti
• Přesčasová práce lékařů
• Úhradová vyhláška

Vystupující a diskutující: Ředitelé zdravotních pojišťoven, fakultních a krajských nemocnic, lékařských fakult a vzdělávacích institucí.

Středa 26.11.2014 (10:00 – 12:00)

Zvyšování kvality a bezpečnosti péče ve zdravotnictví:

• Přínosy moderních manažerských metod a projektů v nemocnicích pro management a pacienty
• Aktuální projekty v nemocnicích
• Úroveň revizní činnosti a návrhy na zlepšení
• Rozvoj spolupráce s představiteli inovativního zdravotního průmyslu

Vystupující a diskutující: Ředitelé zdravotních pojišťoven, fakultních a krajských nemocnic, lékařských fakult a vzdělávacích institucí.

Na této odborné konferenci potvrdili svou účast například tyto osobnosti:

– MUDr. Přemysl Sobotka – místopředseda Senátu Parlamentu České republiky
– prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. – předseda Výboru pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
– MUDr. Svatopluk Němeček, MBA – ministr zdravotnictví České republiky
– MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA – náměstek pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
– Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc. – náměstek pro zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
– JUDr. Lenka Teska Arnoštová – náměstkyně ministra pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
– Ing. Zdeněk Kabátek – generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
– JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ředitel Fakultní nemocnice v Motole
– MUDr. Jiří Běhounek – předseda Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, hejtman Kraje Vysočina
– prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova
– PharmDr. Zdeněk Blahuta – ředitel, Státní ústav pro kontrolu léčiv
– MUDr. Filip Horák, MBA

Více informací naleznete ZDE

Ohodnoťte tento článek!