Endobronchiální biopsie neodliší CHOPN od astmatu

Podle článku publikovaného v červnovém vydání časopisu THORAX není rutinní zhodnocení endobronchiální biopsie specifické a nemůže být doporučeno k odlišení chronické obstrukční plicní nemoci od astmatu…

Podle článku publikovaného v červnovém vydání časopisu THORAX není rutinní zhodnocení endobronchiální biopsie specifické a nemůže být doporučeno k odlišení CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) od astmatu. Dr. P. Chanez z Hospital Arnaud de Villeneuve v Montpelieru však poznamenává, že přesnější patologická definice by mohla zlepšit endobronchiální bioptickou analýzu.

Autoři zpracovali výsledky porovnání dvou typů vzorků získaných endobronchiální biopsií – 50 bylo od pacientů s jasnou diagnózou astmatu a 50 od pacientů s klinickou diagnózou CHOPN. Vzorky prohlíželi 3 patologové a jen na základě tohoto materiálu se pokoušeli určit diagnózu astmatu anebo CHOPN.

Výsledky

Přestože je eosinofilie charakteristická pro astma, byla prevalence těchto buněk u obou plicních onemocnění přibližně stejná. Metaplazie a epiteliální zánět byl relativně specifický pro CHOPN, kdežto zesílení bazilární membrány a epiteliální deskvamace byly charakteristické spíše pro astma.

Závěr

Specifická histopatologická charakteristika astmatu a CHOPN nepochybně existuje, nicméně rutinní analýzou vzorků získaných při endobronchiální biopsii nelze tato dvě onemocnění od sebe spolehlivě odlišit.

Zdroj: Thorax 2004, 59:488-493

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz

Autorka je externí spolupracovnicí redakce

Ohodnoťte tento článek!