EPF definuje novou roli lékáren v oblasti veřejného zdraví, chce očkování proti chřipce v lékárnách

Na potřebu změny současné role lékáren reagovalo Evropské lékárnické fórum (EPF), jež identifikovalo pět klíčových zdravotnických oblastí, ve kterých jsou lékárny schopné maximalizovat pozitivní dopad na zdraví populace.

Ty jsou popsány v Bílé knize s názvem „Role lékáren v oblasti podpory veřejného zdraví“, kterou Evropské lékárnické fórum zveřejnilo na semináři v Bruselu za účasti delegátů z 15 zemí. Mezi delegáty byl přítomen také zástupce České republiky Mgr. Jiří Hromada.

Bílá kniha je určena především lékařským a zdravotnickým organizacím a subjektům poskytujícím služby v oblasti zdravotnictví. Slouží jako vodítko při naplňování klíčových kroků vedoucích ke zlepšení veřejného zdraví.

„Evropské lékárnické fórum sdílí svou vizi, ve které budou v příštím desetiletí hrát lékárny daleko důležitější úlohu v oblasti péče o veřejné zdraví. Zdravotnické služby se budou muset výrazně transformovat, aby mohly dosáhnout pozitivního dopadu na zdraví populace jako celku. Snažíme se najít cestu, jak spolupracovat se zdravotnickými systémy, vládou a lékárnami, aby se tato vize stala realitou,“ říká Marco Nocentini Mungai, prezident Evropského lékárnického fóra.

Pět hlavních zdravotnických oblastí definovaných Evropským lékárnickým fórem:

Léková compliance: Lékárny pomáhají pacientům porozumět jejich lékům a nutnosti dodržovat správné dávkování. Compliance může zlepšit pravidelný kontakt lékárníků s pacienty, a zajistit tak lepší klinické výsledky.

Vakcinace: Možnost očkování proti chřipce v lékárnách zvyšuje míru proočkovanosti. Očkování je přenosná dovednost, kterou lze využít při dalších osvětových kampaních týkajících se zdraví.

Screening: Veřejné lékárny jsou nejdostupnějšími místy pro poskytování zdravotní péče. Realizace kampaní na různá vyšetření v lékárnách umožňuje včasné odhalení rizika a rychlé nasazení léčby, což zvyšuje efektivitu z hlediska nákladů.

Samoléčba: Posilování důvěry veřejnosti v oblasti péče o sebe sama a zvládání méně závažných onemocnění s podporou lékáren pomáhá snižovat tlak na další poskytovatele primární zdravotní péče.

Prevence onemocnění: Lékárny mohou veřejnosti poskytovat zdravotní služby a osvětové kampaně, které pomáhají měnit vzorce chování a snižovat negativní dopady na zdraví.

„Hlavní přínos Bílé knihy se nese v duchu posílení pozice lékárníka jako zdravotnického pracovníka, jehož úkolem není jen dispenzační činnost, ale je to také služba pro zdravotnictví, která přirozenou cestou umožňuje klientům lékáren snadno a s důvěrou řešit spoustu jejich zdravotních problémů právě s lékárníky. Vždyť lékárna je mnohdy prvním místem, kde se pacienti o svých zdravotních problémech rozpovídají,“ zdůrazňuje Mgr. Jiří Hromada.

Bílou knihu si můžete prohlédnout či stáhnout ZDE.

Ohodnoťte tento článek!