Epidemiologové hájí orální kontraceptiva třetí generace

Zatímco epidemiologové v posledních letech varovali před zvýšeným trombembolickým rizikem při užívání orálních kontraceptiv třetí generace, přichází nyní kanadsko-britský tým vědců s pozitivním hodnocením…

Zatímco epidemiologové v posledních letech varovali před zvýšeným trombembolickým rizikem při užívání orálních kontraceptiv třetí generace, přichází nyní kanadsko-britský tým vědců na základě metaanalýzy s pozitivním hodnocením těchto přípravků. Ve své studii v Human Reproduction (2002; 17: 2307–2314) trombembolické riziko nezpochybňují, riziko srdečního infarktu je však podle nich nižší než u starších preparátů.

Kanadsko-britský tým kolem Waltera Spitzera z McGill University v Montrealu vyhodnotil riziko orální antikoncepce na základě sedmi studií z let 1996 a 2000, které se týkaly 6464 žen. K dosažení co přesnějších výsledků vědci aplikovali při zpracování těchto dat čtyři různé matematické algoritmy. U všech dospěli k závěru, že pokud jde o srdeční infarkt jsou preparáty třetí generace bezpečnější, než preparáty generace druhé.

Relativní snížení rizika se podle metod pohybuje mezi 38 až 56 procenty a je ve všech případech statisticky významné. U žen, které neužívaly žádná orální kontraceptiva, bylo ve srovnání s ženami užívajícími pilulky třetí generace riziko srdečního infarktu zvýšené o nesignifikantních 13 procent (95-konfidenční interval 0,66 – 1,92). Naproti tomu u uživatelek preparátů druhé generace bylo vyčíslené riziko 2,18násobné (95-konfidenční interval 1,62 – 2,94).

Skupina hodnotila dále 22 studií z let 1965 až 1995. Tehdy došlo u uživatelek pilulek ke 13 infarktům myokardu na 100.000 žen/rok ve srovnání s 1,5 infarkty na 100.000 žen, které tyto přípravky neužívaly. Podle Spitzera se jedná o první studii, která dokládá, že pilulky třetí generace nezvyšují riziko srdečního infarktu.

V posledním roce pracovní skupina kolem Frittse Rosedaala z University v Leidenu došla ve studii založené na kontrole případů rovněž k závěru, že preparáty třetí generace jsou spojeny s menším rizikem srdečního infarktu, než preparáty druhé generace. Tehdejší výsledky však byly ještě uzavřeny s otazníkem (NEJM 2001; 345: 1787–93).

Spitzer doporučuje preparáty třetí generace starším ženám se zvýšeným rizikem srdečního infarktu (rodinná anamnéza). Totéž se vztahuje na ženy, které se „nechtějí nebo nemohou“ vzdát kouření a trvají na antikoncepci. U hypertoniček doporučuje Spitzer zvýšenou zdrženlivost a v případě užívání pak jen pod pravidelnou kontrolou krevního tlaku.

Související odkazy:

Abstrakta v Human Reproduction

Článek v European Society for Human Reproduction and Embryology

European Society for Human Reproduction and Embryology

Metaanalýza k riziku tromboembolie z BMJ (PDF formát)

Dr. Miloš Němec pro www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!