Euro Melanoma day

Projekt „Euro Melanoma Day“ věnuje jeden den v roce prevenci nejzhoubnějšího kožního nádoru – melanomu. Je organizován skupinou evropských dermatologů sdružených při Melanoma Task Force a probíhá pod záštitou European Academy of Dermatology And Venereology…

Projekt „Euro Melanoma Day“ věnuje jeden den v roce prevenci nejzhoubnějšího kožního nádoru – melanomu. Je organizován skupinou evropských dermatologů sdružených při Melanoma Task Force a probíhá pod záštitou největší evropské odborné dermatologické společnosti European Academy of Dermatology And Venereology. Cílem projektu je zvýšit povědomí občanů o nebezpečnosti mateřských znamének a slunečního záření, zdůraznit význam lékařů-dermatologů v problematice diagnostiky a léčby kožních nádorů a také shromáždit co nejvíce stastistických dat.

V České republice se poprvé uskutečnil v loňském roce, kdy současně probíhal v dalších 10 evropských zemích. Během tohoto dne vyšetřilo celkem 2900 dermatologů přibližně 53 000 osob, u kterých bylo diagnostikováno téměř 370 melanomů, 450 bazocelulárních karcinomů a 50 spinocelulárních karcinomů. V naší zemi bylo vyšetřeno 1200 pacientů, u nichž bylo diagnostikováno 26 melanomů, 59 bazocelulárních karcinomů a 1 spinocelulární karcinom.

Letos tento den připadá na pondělí 13. května. Přihlásilo se na něj celkem 141 dermatovenerologů z celé republiky. Kterýkoli občan České republiky má tento den možnost obrátit se na dermatologa zapojeného do této akce a nechat se vyšetřit. Pokud mu bude v rámci tohoto vyšetření diagnostikován kožní nádor, bude dále léčen či doporučen k dalšímu ošetření do poraden pro pigmentové útvary při fakultních nemocnicích.

Letos budou mít zároveň obyvatelé tří vybraných měst (Praha, Plzeň a Ústí nad Labem) možnost nechat si prohlédnout pigmentová znaménka digitálním dermatoskopem, který je v rukou zkušeného dermatologa novou objektivní metodou vyšetření. Jedná se o profesionální systém zpracování obrazu, zahrnující speciální kameru a software, který umožňuje analyzovat velké množství znaků zkoumaného kožního útvaru. To umožní vyhodnotit vyšetřovaný útvar nesrovnatelně přesněji než při pozorování pouhým okem nebo lupou, uchovat zpracovaný obraz k pozdějšímu porovnání a na základě objektivních kritérií vyhodnotit kožní změnu. Diagnóza navržená počítačem ale musí být v závěru potvrzena nebo vyloučena zkušeným dermatovenerologem, který má praxi v diagnostice kožních pigmentových změn.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách .

(hsu). www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!